Skolan kan inte vara i pausläge

Nya siffror från Skolverket visar att alltfler elever inte är behöriga för att läsa vidare i gymnasiet. Samtidigt visar det sig att klyftorna ökar mellan elever med olika socioekonomiska bakgrund.

Jag håller med utbildningsministern om att det är ett allvarligt, exceptionellt läge, för svensk skola. Ett läge som kräver att alla bidrar och att alla är beredda på stora förändringar av styrningen och finansieringen av den svenska skolan.

Det behövs ett annat ansvar för skolan. Ansvaret för skolan kan inte bollas runt mellan olika aktörer. Vi kan inte skylla på varandra längre. Staten måste sätta ner foten nu.

I våras var 14 000 elever inte behöriga till gymnasieskolan när de gick ut grundskolan. 14,4 procent var obehöriga jämfört med 13,1 procent 2014. Samtidigt stiger de genomsnittliga betygen mer än tidigare år.

Det är välkommet att utbildningsminister Gustav Fridolin nu ännu tydligare lyfter statens ansvar för skolan. Nu måste också staten på allvar agera för att stärka likvärdigheten. Vi kan inte fortsätta se behörigheten sjunka år för år.

Fler måste bli behöriga och kunna gå vidare till gymnasieskolan. Vi i Lärarnas Riksförbund har länge varnat för den ökande skolsegregationen. Skillnaderna ökar mellan elever som kan få mycket stöd hemifrån och de som inte kan få det.

En förklaring till de försämrade siffrorna är att nyanlända elever har svårt att klara sin skolgång. Totalt var 89,5 procent av eleverna behöriga till gymnasiet när de slutade grundskolan. Om man räknar med elever som har kommit de senaste fyra åren är det 85,6 procent som är behöriga. En skillnad på 3,5 procent. Givetvis spelar åldern vid ankomsten en stor roll för hur eleverna ska kunna klara skolan. De som är yngre klarar sig bättre än de som är äldre vid ankomsten till Sverige.

Vi lärare har länge påtalat att vi måste få rätt förutsättningar för att klara vårt uppdrag. Vi måste se tydliga konkreta insatser för att höja resultaten och varje nyanländ elev måste få en individuell prövning.

Särskilda insatser krävs också. Det kan handla om elevassistenter med rätt språklig kompetens, eller en satsning på lärare i SVA, svenska som andraspråk.

Det är vi lärare som kommer göra jobbet och som ska klara av att ge alla elever en god undervisning. Därför måste förutsättningarna med lön och arbetsförhållande vara bättre så att fler lärare väljer - och stannar i – läraryrket. I dag anser inte svenska lärare att deras yrke värderas i samhället.

Mycket av det som måste göras när det gäller styrning och finansiering ska göras i Skolkommissionen, enligt utbildningsministern. Men det håller inte att regeringen sätter allt på paus till dess att kommissionen blir klar om två år.

Läs mer om de försämrade behörighetssiffrorna:

http://skolvarlden.se/artiklar/gymnasiebehorigheten-fortsatter-att-dalalänk till annan webbplats

http://skolvarlden.se/artiklar/laget-ar-exceptionelltlänk till annan webbplats


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla