Samarbete över gränserna

Världslärardagen. En dag för att det globalt är över 30 miljoner lärare som lyfter världen med kunskap.

Publicerad Av

Lärarnas Riksförbund uppmärksammade bland annat dagen med ett upproplänk till annan webbplats för våra fängslade kollegor i Iran.

Men den internationella solidariteten och det fackliga samarbetet finns också på närmare håll.

I förra veckan samlades NLS, Nordiska Lärarorganisationers Samråd, till ett seminarium under tre intensiva dagar i Sollentuna utanför Stockholm. NLS förbundsseminarium organiseras vartannat år och nu var det Sveriges tur att vara värd. Vi i Lärarnas Riksförbund var med att arrangera seminariet i samarbete med Lärarförbundet. För mig är det viktigt att vi deltar aktivt och visar hur mycket vi värdesätter de nordiska och internationella kontakterna mellan lärarorganisationer.

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna och tillsammans representerar vi mer än 600 000 lärare. Det är ett viktigt forum för informations- och erfarenhetsutbyte men också ett forum för det nordiska och internationella samarbetet. En av huvuduppgifterna för NLS är att främja den pedagogiska utvecklingen och – inte minst – att verka för en höjning av lärarnas status.

Temat för årets seminarium var hur opinionsbildning kan användas för att höja läraryrkets status. Vi fick lyssna på många intressanta föreläsningar och inte minst en möjlighet att utbyta erfarenheter. Tillsammans med representanter från Lärarförbundet berättade vi för våra nordiska kollegor om vårt gemensamma arbete i Sverige. Hur vi i vårt opinionsarbete har gått till väga för att få upp lärare och skolan på den politiska agendans topp, samt om det positiva som skett i Sverige när det gäller lärarlöner över ”normen”.

Utifrån våra gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyten kunde vi konstatera hur likartade problem och utmaningar vi har. Men att det också finns olikheter.

I Sverige har vi en lärarbrist där ca 70 000 lärare kommer att fattas om tio år – och där vissa ämnen riskerar att stå närmast helt utan behöriga utbildade lärare som kan undervisa i dem. I Finland är det lika populärt att plugga till lärare som till läkare. Finland tampas istället med stora ekonomiska problem vilka innebär betydande nedskärningar för skolan i form av uppsägningar, permitteringar och uteblivna löneförhöjningar. De åtgärder som Finlands regering har presenterat för att förbättra landets konkurrenskraft skrotar förhandlingar enligt den nordiska modellen och äventyrar den fria avtalsrätten. NLS tar naturligtvis kraftigt avstånd från sådana planer som försvagar arbetstagares arbetsvillkor. De nordiska lärarorganisationerna konstaterar att det kan få allvarliga och oförutsägbara konsekvenser, om dessa förslag till att begränsa avtalsrätten genomförs, inte bara för det finska samhället utan för oss alla i Norden.

Jag tycker det är mycket viktigt med vårt nordiska samarbete och det ger inte bara idéer och inspiration till hur vi kan arbeta vidare med våra frågor på hemmaplan, men också hur vi kan stötta varandra över gränserna. När krafter kombineras ger det en bättre styrka. Detta fanns det många goda exempel av under seminariet.

Att utbildning är grundpelaren till framgång för våra länder är vi alla överens om. Dessa tre dagar i Sollentuna gav en bra känsla om att vi, i vårt dagliga arbete att utveckla och förbättra den svenska skolan, kan göra det i ett givande och inspirerande samarbete med våra nordiska kollegor.

Vi lärare har mycket gemensamt med våra kollegor, både i Norden och i övriga världen.


Bo Jansson

Högstadielärare. Tidigare ordförande i Lärarnas Riksförbund 2013-2016.

Mejla