För lärare är ingen elev bara en siffra i statistiken

Vi lärare har ett särskilt ansvar för våra elevers kunskapsinhämtning och lärande. Men det är omöjligt att förmedla kunskaper till elever och barn som går under av oro och förtvivlan

Jag vet att många av våra medlemmar nu upplever hur deras elever hotas av utvisning och att tvingas åka till ett land där de aldrig har varit, inte har släkt eller vänner. Risken att de hamnar i, eller utsätts för, kriminalitet är överhängande.

Det är inte rimligt att vi behandlar unga människor på detta vis. De självklara principerna om barns värde och rättigheter måste värnas.

Som förbund arbetar och påverkar vi genom våra kontakter och nätverk i frågor som rör elever och lärare. Det omfattar även frågor som lärares yrkesetik och elevers rätt till utbildning.

Jag uppmanar nu regeringen att tänka om och värna barnens rätt till trygghet och utbildning. Jag stödjer våra medlemmar vars elever hotas av utvisning.

Vi kan inte bara se elever som ska utvisas som siffror i statistiken. Vi måste värna ett mänskligt samhälle. Ett samhälle som står upp för de konventioner vi skrivit under.

Läs mer:
Läraruppropet i Svenska Dagbladet, "Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas" Länk till annan webbplats..