Det handlar om Sveriges framtid 

Den senaste tiden har det kommit flera intressanta utspel som berör skolan och som alla mer eller mindre utmynnar i att staten måste ta ett ännu större och starkare grepp om skolan. Även partiledarna behöver inse detta – och även ta fram lösningar och förslag.

Förra veckan gick LO:s ledning ut i en debattartikel Länk till annan webbplats. som lyfter fram fyra områden där Sverige måste ta en ny riktning.  Den första punkten handlade om skolan och att den minskande likvärdigheten måste motverkas. Tyvärr har debatten främst handlat om den tredje punkten i LO:s artikel, den om invandringspolitiken. Men den viktiga frågan i utspelet får inte glömmas bort.

Alla barn ska ges samma möjligheter i skolan. Skolan är helt avgörande för att vi ska kunna få en fungerande integrationspolitik. Om vi inte kan utbilda och inlemma de människor som kommer till vårt land i akt och mening för att bidra och bygga sina liv så kommer det inte gå väl för oss.

Förstatligande övervägas
Jag håller med Karl-Petter Thorwaldsson och LO:s ledning när de skriver:
”Nu krävs ett målmedvetet arbete för att höja kunskaperna och ge alla barn samma chans. Skolan måste få mer resurser. Skolpeng och skolval måste reformeras för att motverka segregationen. Vi måste få ett totalstopp för vinstuttag liksom för religiösa friskolor. Även ett förstatligande av skolan bör övervägas.”

Likvärdigheten är den största utmaningen för svensk skola framöver. Därför är det välkommet att LO inser allvaret och är beredd att agera blåslampa.

Vi har en modell
Inom Lärarnas Riksförbund har vi utarbetat en modell för hur staten skulle kunna ta ansvar för skolan. Det handlar om likvärdigheten och kunskapsresultaten och det kräver en kompensatorisk finansiering och resursfördelning och ökad reglering.

Tyskland har visat att det går att vända trenden och lyfta svagpresterande elever – staten måste helt enkelt ta ansvaret. OECD rekommenderade Sverige efter PISA 2012 att vidta kraftfulla åtgärder. Av den anledningen tillsattes Skolkommissionen.

Härom dagen tog SSU ett litet steg fram när ordföranden Philip Botström i en debattartikel Länk till annan webbplats. krävde att det införs en statligt styrd och starkt socialt viktad skolpeng.

”Staten behöver ta ett större ansvar för styrningen av skolans resurser. För att öka möjligheten för skolan att arbeta kompensatoriskt behöver Skolverket därför få direktiv att ta fram riktlinjer för hur stor social viktning av resurserna till skolan en kommun behöver göra vid resursfördelningen. Friskolor ska finansieras enligt samma modell som kommunala – istället för ett genomsnitt som i dagsläget allt för ofta snedfördelar resurser dit de inte gör som mest nytta. Detta är nödvändigt för att finansieringen av skolan ska utgå från elevernas behov.”

Nu gäller det att övertyga ”kommunpartiet”, men till syvende och sist måste vi bestämma oss för vad som ska utgöra grunden för skolan – kommunalt perspektiv eller nationell likvärdighet. Det gäller alla partier.

Även partiledarna måste vakna
Om LO och SSU vaknat så finns det mer att göra hos de politiska partierna. När jag skriver dessa ord har både Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra hållit sina jultal.

Jag är både förvånad och besviken att skolfrågorna knappt nämndes i M-ledarens jultal (Red: länkens målsida finns inte kvar)  i måndags. Om moderaterna tycker som svenska folket att skolfrågorna är viktiga så måste det märkas. Om man ska bli ett skolparti får Anna Kinberg Batra se till att leverera svar.  Eller lyfta skolan i prioritet och se behovet av  ett nationellt, statligt ansvar.

Och om socialdemokraterna ska fortsätta att, som i senaste Novus-mätningen, ha högst förtroende av alla partier i skolfrågan, är det klokt att inte slarva bort skolfrågan. Vad tänker Stefan Löfven göra under det kommande året för att det ska bli ett tydligt brott i den utveckling mot en mer ojämlik skola som vi nu kan se?

Resurserna ska gå till skolan
S-ledaren påpekade i sitt jultal (Red: länkens målsida finns inte kvar) att fastän resultaten förbättrats i de nya mätningarna av svensk skola, så blir ojämlikheten större.

Löfven sade också att ”när vi nu satsar på skolan, så ska vi även se till att de pengarna faktiskt går till fler lärare och bättre skolor – inte till höga vinstutdelningar. Skolans nya resurser ska bli till barnens vinst – inte bolagens!”

Även om det finns en hel del politisk retorik i detta så har han helt rätt. Pengarna ska gå till det de avsedda för, skolan.

Men också socialdemokraterna behöver hitta tillbaka till en hållbar och långsiktig skolpolitik, efter att man tappade bort sig på 1990-talet med den olyckliga kommunaliseringen av skolan. Kanske kan LO:s utspel bli ett avstamp? Stefan Löfven måste ta steget och påbörja planeringen för ett betydligt större statligt ansvarstagande för skolan än vad som är fallet idag.

En modern likvärdig och kompensatorisk skola på nationell grund är den väg fram som vi bör eller rentav måste ta. Jag och Lärarnas Riksförbund är redo att delta i det arbetet. Det handlar helt enkelt om Sveriges framtid.


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla