Kvantitet istället för kvalitet håller inte

Utbildningsdirektören i Uppsala har fått uppdraget av politikerna att genomföra en lärarlönesatsning. Men den ska ske inom de, sedan tidigare, givna ekonomiska ramarna och inga nya pengar satsas. Redan här inser man att något har gått fel. Mycket riktigt jäser det i lärarleden i kommunen när löneöversynen nu pågår.

I lönekriterierna anges att om man ska få ta del av löneöversynen måste man ta fler undervisningstimmar, och det utan att förutsättningarna ändras. Det betyder att kommunen, för att finansiera den beslutade lönesatsningen, satsar på mer korvstoppning utan tid till planering och eftertanke. Lärare ska springa som skållade råttor mellan löpande band-lektioner.

Lärarnas Riksförbund i Uppsala har valt att driva frågan som ett arbetsmiljöärende. Eftersom lärarna redan har hög arbetsbelastning kommer detta att förvärra situationen. Parterna har nu skiljts i oenighet och Lärarnas Riksförbund överväger att anmäla förvaltningen till Arbetsmiljöverket. Vårt krav att lärares arbete först ska balanseras mot resurserna kommer troligen att medföra att de pengar som skulle gå till den kommunala satsningen inte kommer att frigöras – alltså kommer Uppsala kommun inte kunna visa att man satsat särskilt på lärarna under 2018. Att göra detta under ett valår är dumdristigt.

Kvantitet som effektivitetsmål istället för kvalitet straffar sig. Se bara på gamla Sovjetunionen...

Egentligen borde landets alla ansvariga skolpolitiker vara medvetna om att ett av svensk skolas problem är bristande förutsättningarna för lärarna att göra ett bra jobb. Det drabbar kvaliteten. Det är därför vi länge rasat i PISA-mätningarna. Det är därför som vi lärare i Lärarnas Riksförbund har påtalat att vi behöver tid till planering, efterarbete och fortbildning, för det ökar kvaliteten. Alltså mindre av fabrikstänkande och löpande band.

Tidigare hade lärartjänster, förutom en fastställd undervisningsskyldighet, också tid till för- och efterarbete. Det fanns även avsatt tid för kompetensutveckling. Det fungerade. Läraryrket är ett kreativt yrke, men den ökade undervisningstiden och dokumentationen tar bort kreativiteten på bekostnad av kvalitén

När nu utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun inför lönekriterier som innebär att bara de lärare som kan åta sig mer undervisning ska ha högre lön så öppnas en Pandoras ask.
För när enkäter visar en ökande arbetsbörda och arbetsgivarna ser att sjukskrivningarna blir fler, är det då verkligen mer effektivt?!

Vägen framåt för Uppsala, och för Sverige, kan inte vara att låta kvantitet på papperet vara målet. Istället är det kvalitet i verkligheten man borde sträva efter!


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla