Alla vinner på en bra arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö är en väsentlig del av vår vardag. Arbetsmiljön behöver hanteras och ständigt aktivt analyseras för att ge förutsättningar för ett långt och hållbart arbetsliv. I Sverige har våra skyddsombud en mycket viktig roll för att säkerställa detta.

Den 25 oktober, är det Skyddsombudens dag. Därför vill Lärarnas Riksförbund uppmärksamma alla fantastiska skyddsombud. De gör ett grymt jobb med att ständigt bevaka, förbättra och utveckla arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Att vara vald till skyddsombud innebär att man fått ett viktigt förtroende. Ett skyddsombud företräder sina kollegor i arbetsmiljöfrågor och verkar för att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. Skyddsombudet är arbetstagarnas röst i alla frågor som rör arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala. Det är ett komplext uppdrag som innebär att man ska skydda sina kollegors individuella och kollektiva rättigheter enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det kräver, förutom kunskap i arbetsmiljölagstiftningen, förmåga att förhandla och samverka, skicklighet i bemötande och stor empati. Att vara skyddsombud är ett hedersuppdrag och vi som förbund jobbar aktivt för att stödja, uppmärksamma och utbilda våra ombud.

Svensk skola står inför stora utmaningar framöver, inte minst när det gäller den stora lärarbristen. Skolans arbetsmiljö och lärarnas uppdrag behöver tas på stort allvar. Den viktigaste nyckeln för att både kunna behålla de lärare som finns i skolan idag, locka tillbaka dem som valt att lämna yrket och vara ett attraktivt val för alla dem som står inför valet att välja sitt framtida yrke, är att förbättra villkoren för lärarna.

Lärarnas Riksförbund ser därför att vi behöver arbeta ännu mer konkret och målmedvetet i frågor som rör arbetsmiljön och arbetsförhållanden. Som fackliga företrädare talar vi inte bara om lön, utan också om arbetsbelastning. Vi talar om tid till för- och efterarbete, klasstorlekar, schemats utformning, antal elever att vägleda etc. Säkrar vi arbetsmiljön har vi skapat möjligheter att säkra kvaliteten i undervisningen och vägledningen. Det hänger ihop.

Idag vill jag särskilt vända mig till alla er skyddsombud som gör ett så viktigt jobb för svensk skola. Jag vill samtidigt också uppmana fler att engagera sig i arbetsmiljöfrågorna och förhoppningsvis också välja att åta sig rollen som skyddsombud. Det är ett viktigt, lärorikt och intressant uppdrag, där man är med och formar morgondagens skola.

Vår arbetsmiljö är vårt gemensamma ansvar och skyddsombuden har en särskilt viktig funktion i dessa frågor. Tack alla Sveriges skyddsombud för det fantastiskt viktiga arbete ni gör!