Vi kan stoppa mobbningen i skolan

Det finns ingen lärare som tycker att mobbning är okej. Inga förälder vill att deras barn ska mobba eller bli mobbad. Ingen skolledare eller skolpolitiker önskar att det ska förekomma i deras skolor. Ändå fortsätter det.

Idag har vi kunnat höra andra upplagan av Ekots satsning #10miljoner. En satsning där Ekot möter svenskar och frågar er vad de ser för samhällsproblem och hur de kan lösas. När jag hörde 17-årige Adrian tala om sina erfarenhet Länk till annan webbplats. så knöt det sig i magen på mig.

Att mobbas i omklädningsrummet och behöva vara rädd för sina kamrater ska ingen elev behöva uppleva. Ändå är det situationer som inte är nya i skolans värld. Men det finns saker som vi kan göra. Adrian efterlyser fler åtgärder mot mobbning. Det är alldeles rätt. I P1-Morgon kunde man också höra ett samtal Länk till annan webbplats.om detta.

Det är främst fyra delar jag vill lyfta och som vi måste fokusera vårt arbete på:

  1. Se och rapportera - Vi i skolan måste bli mycket bättre på att se, rapportera och anmäla när det sker mobbning.
    Det gäller att ta situationerna på allvar och att de förmedlas till skolledningen, som har det övergripande ansvaret på varje skola. Här behöver vi mer fortbildning och ett starkare stöd från skolledningen. Det gäller att reagera på varje situation, på varje kränkning.
  2. Mer tid för varje elev - För att det ska kunna bli reella förändringar så måste vi lärare få mer tid för varje elev. Tid för att skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Då blir det dels lättare för läraren att upptäcka mobbning och dels lättare för eleverna att tala med läraren om vad som händer. Det måste finnas tid för att vi ska kunna se det som händer före, under och efter lektionerna. Det kräver ett rimligt antal undervisningstimmar, mer tid mellan lektioner och kanske även mindre klasser.
  3. Annan personal - Vi behöver också förstärkning av annan personal. Både i form av annan kompetens, men också i att hjälpa till att se och kunna ingripa när det behövs. Vi lärare behöver hjälp av exempelvis lärarassistenter och/eller elevassistenter. Dessa kan vara behjälpliga på rasterna när elever rör sig ute, röra sig i korridorer, äta med eleverna i matsalen mm. Vi behöver mer annan personal som är närvarande bland eleverna när lärare arbetar med undervisningen. Att t.ex. vara ensam idrottslärare när 30 elever ska byta om i flera omklädningsrum ger inte förutsättningar för att ha koll på alla elever och situationer. Men vi behöver också en förstärkt elevhälsa med kompetens som psykologer och kuratorer som kan samarbeta med lärare.
  4. Förebyggande arbete - Framförallt handlar det om ett kunna förebygga mobbning. Detta arbete får inte vara något som är upp till enskilda individers engagemang – det måste finnas ett gemensamt förebyggande arbete.

Enskilda lärare kan inte ensamma ta hela ansvaret också för elevernas psykiska hälsa. För detta behövs en organisation med tydliga, avgränsade arbetsuppgifter, engagerad skolledning, närvarande elevvårdspersonal, kunskap och ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Det är viktigt att lärare får stöd och uppbackning av skolledning och huvudman när man ingriper för att stoppa bråk och mobbning. Vi behöver ett system som fungerar. Tillsammans kan vi klara att förebygga, motverka och begränsa det som ändå händer. Det gäller att involvera även eleverna i dessa processer. Involvera elevskyddsombuden i arbetet, eller som i Norrköpings kommun ha barn och elevombud. Elever och lärare vet väl vilka situationer och ställen som är särskilt utsatta. Det gäller att bygga bort dessa platser, och att satsa på att få strukturella förändringar.

Allt detta måste arbetsgivaren organisera och då måste det finnas en skolledning som stöttar och ger utrymme för de processer som kan bygga en struktur och ett system för att mobbning ska kunna motverkas och förebyggas långvarigt.

Liksom i #MeeTo ska det stå klart för förövarna att detta inte är OK. Och i vissa fall måste man kanske också polisanmäla där det bedöms vara så allvarligt att det finns en brottsmisstanke.

Min erfarenhet är att vi lärare vill kunna hantera och förebygga dessa situationer och händelser. Vi lärare är – generellt sett – besjälade av att alla elever ska må bra i skolan och kunna följa undervisningen och tillägna sig kunskaper. Vi lärare kan och vill vara med och stoppa mobbningen i skolan!


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla