Nu har vi chansen att stoppa destruktiva normer

I veckan kom ännu ett upprop i #MeToo-kampanjen. Det var #ickegodkänt där lärare har skrivit på för att stoppa sexuella trakasserier och övergrepp från såväl elever, som föräldrar, kollegor och rektorer.

Detta upprop visar att skolan är en del av samhället och tyvärr inte förskonad från destruktiva strukturer. Dessa strukturer måste vi arbeta aktivt med att förändra. Rapportera och anmäl alla former av sexuella trakasserier och övergrepp. Det är dags att ta tag i detta på allvar!

Jag blir fruktansvärt arg när jag läser om det som berättas under #ickegodkänt. Detta initiativ kommer inte en dag för tidigt. Efter den senaste tidens intensiva och nyvaknade intresse för de sextrakasserier och övergrepp som särskilt kvinnor drabbas av i vårt samhälle välkomnar jag att vi satt strålkastarljuset på det som lärare själva upplever.

Jag var en av de närmare 4000 lärare som skrev under #ickegodkänd för att stoppa elever, föräldrar, kollegor och rektorer från att utsätta lärare för fysiska och psykiska kränkningar. Det kan tyckas vara en liten andel av de drygt 140 000 lärare som finns i grundskola, gymnasieskola, komvux och SFI. Men de tusentals lärare som är verksamma i skolan i dag och som nu vittnar om tafsande rektorer, övergrepp från kollegor och sextrakasserier från föräldrar och elever visar att situationen är oacceptabel!

Jag är glad att läraren Elinor Holmström orkade ta initiativ till uppropet för att synliggöra att skolans värld inte är fredad från övergrepp och trakasserier. Det visar tydligt att lärare är utsatta och att övergreppen och övertrampen finns på alla nivåer, som Elinor också påpekar i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats..

Jag tror att ett bra skolsystem där lärare från första början får tid att se varje elev och skapa relationer har bättre förutsättningar att se till att dessa situationer inte uppkommer. Jag misstänker att sexuella trakasserier från elever mot lärare kan handla om att få uppmärksamhet och bli sedd. Men det handlar också om att utnyttja rådande strukturer och normer.

Skolan är en arbetsplats och sättet att förhålla sig till varandra är en del av det vi kallar för psykosocial arbetsmiljö, vilket i allra högsta grad är en facklig fråga.

Samtidigt som alla bör fundera och reflektera över sitt beteende bör också lärare generellt bli bättre på att säga ifrån och agera. På arbetsplatsen ska det finnas skyddsombud från de olika fackliga organisationerna man kan vända sig till och man bör också prata med sin rektor. Det gäller att inte låta dessa händelser passera.

Det ska bli intressant att se vad som kommer fram i #InteFörhandlingsbart, det gemensamma upprop som Lärarnas Riksförbund och många andra fackförbund samlats i för att protestera mot sexuella övergrepp och trakasserier som kvinnor har fått utstå inom fackföreningsrörelsen. Vi kräver ett slut på sexismen och tystnadskulturen!

Inom Lärarnas Riksförbund tar vi berättelser om sexuella trakasserier på största allvar och agerar för att det ska upphöra. Jag och andre vice ordförande Sara Svanlund tar emot anmälningar på mejladressen inteforhandlingsbart@lr.se.

Nu har vi chansen att förändra begränsande och destruktiva normer, värderingar och strukturer. Jag hoppas verkligen vi tar den!


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla