Nytt om avtalsförhandlingarna

Sedan några veckor tillbaka har parterna återupptagit arbetet med det uppdrag som medlarna ålagt, att analysera konsekvenserna av turordningsreglerna.

Efter ett kortare sommaruppehåll har parterna sedan några veckor tillbaka återupptagit arbetet med det uppdrag som medlarna ålagt, att analysera konsekvenserna av turordningsreglerna. Denna analys är nu gjord och har idag redovisats för medlarna.

Vi förutsätter att detta ska ge ett tydligare underlag för medlarna, så att de kan koncentrera sina krafter på att lösa de frågor som verkligen är angelägna för våra medlemmar. Eftersom medlarna i våras arbetade med våra frågor i fyra veckor, kan vi anta att tempot i deras arbete nu blir högt. De blev inkallade i början av maj när det blev tydligt att parterna stod så långt ifrån varandra Länk till annan webbplats. att medlare behövdes. Avtalsförhandlingarna totalt sett med SKL har pågått i stort sett hela året.

Vårt fokus är lärarbristen

SKL, Sveriges kommuner och landsting, annonserade tidigt att de ville diskutera turordningsfrågan, det vill säga hur övertalighet ska hanteras. Vi, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, såg det som ett ganska märkligt inspel och framförde naturligtvis att förhandlingarna borde fokusera på orsakerna till det som är det verkliga problemet: den redan stora och dessutom växande lärarbristen.

Vi menar att det är absolut nödvändigt att hitta konkreta lösningar och vägar framåt för att fortsätta göra läraryrket mer attraktivt, så att den stora lärarbristen kan åtgärdas. Därför har förhandlingarna dragit ut på tiden.

Analysen av turordningsreglerna klar

I mitten av juni ålade medlarna parterna Länk till annan webbplats. att analysera förutsättningarna för turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist och vad de får för konsekvenser för lärare utifrån behörighetsreglerna i skollagen. Analysen av de juridiska och praktiska konsekvenserna av turordningsreglerna är nu klar och har redovisats för medlarna.

Vår ståndpunkt är att följderna av SKL:s förslag kan bli orimliga. Det gäller både för behöriga lärare som riskerar att drabbas av arbetsbrist utifrån tjänsteplaneringen och för skolledare som skulle få en rejält ökad arbetsbelastning.

Nästa steg är förslag från medlarna

Den akuta och absolut viktigaste frågan för oss lärare och studie- och yrkesvägledare är att få en arbetsmiljö där vi får chansen att göra ett bra jobb, med bibehållen god hälsa. Det innebär att det måste till lösningar som aktivt motverkar en för hög arbetsbelastning och höjer lönerna och därmed bidrar till att lösa lärarbristen. Det är dessa frågor arbetsgivarna behöver fokusera på. Det är dessa frågor som måste diskuteras och lösas.

När medlarna nu har fått den analys de efterfrågar så återupptar de arbetet. Jag vet att ni medlemmar väntar på ett avtal, och vi ska göra allt vi kan för att få ett skolavtal som verkligen gör skillnad ute på varje skola, i varje kommun. Det är dags för SKL att börja föra en vettig diskussion med oss om hur läraryrket ska bli mer attraktivt. Om hur fler elever ska få kvalitativ vägledning och möta behöriga och legitimerade lärare i sina klassrum.