Världslärardagen – för demokratins fortlevnad

Världslärardagen är en dag att hylla lärare för det viktiga arbete som utförs varje dag jorden runt - för varje barn och elev.

Publicerad Av

Idag, den femte oktober, firar vi Världslärardagen, ”World Teachers’ Day, en dag som uppmärksammas av lärarorganisationer runtom i världen.

Själv firar jag dagen bland annat genom att delta i ett samtal på Nobel Prize Teacher Summit i Stockholm. Där ska jag tala med Sveriges före detta utrikesminister och tidigare biträdande generalsekreterare i FN, Jan Eliasson, och med tidigare fredspristagaren Leymah Gbowee från Liberia.

Jag ser fram emot att lyfta lärarnas viktiga roll. Det ska bli spännande att samtala om hur alla barns rätt att få gå i skolan kan förverkligas. Att Nobel Center väljer att lyfta fram lärarna på denna dag betyder mycket. Det visar hur viktig vår yrkeskår är inte bara för samhället i stort, utan också för forskarvärlden. I klassrummet lägger vi grunden för morgondagens upptäckter.

Världslärardagen är en dag att hylla lärare för det viktiga arbete som utförs varje dag jorden runt – för varje barn och elev. Det är en dag att uppmärksamma läraryrket och lyfta lärares betydelse och utsatthet i världen, vikten av fackligt engagemang, vikten av skola, utbildning och lärare.

Bygga demokratin

Runt om i världen sätts lärares rättigheter ständigt på prov. Att tillhöra ett fackförbund är inte en självklarhet. Därför måste vi på Världslärardagen göra våra röster hörda för att lyfta lärares behov av bättre villkor och status och samtidigt uppmärksammar den stora betydelse som skolan utgör för bygget av demokrati och utveckling. Det är ju i skolan som vår framtid byggs.

Vi lärare har en avgörande roll för att alla barn ska kunna utnyttja sin rätt att få gå i skolan. Rätten att som elev få kunskap om hur samhällen är uppbyggda och lära sig att nyttja sina demokratiska rättigheter.

Demokrati bygger på aktiva samhällsmedborgare. Demokrati bygger på kunskaper. Därför är undervisning och skola så viktigt. Tillgång till skola och utbildning är en grundläggande rättighet och ett av de globala hållbarhetsmålen är att säkra en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Trygghet och mänskliga rättigheter

Det är inte bara lärare som riskerar livet genom att ta sig till skolan och befinna sig i skolan. Alltför många barn runt om i världen har en osäker skolväg. Skolor, särskilt med flickor, är terrormål för krafter som inte står upp för alla människors lika värde och som vill stoppa kunskap och bildning att sprida sig.

Det är i år 70 år sedan som FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs, där utbildning räknas som en grundläggande rättighet. Detta dokument från 1948 ligger också till grund för skolans läroplaner och lärarkårens värdegrund.

Det förtjänar att upprepas att utbildning är avgörande för att skapa långsiktigt hållbara samhällen där demokrati och jämställdhet råder.

Vi lärare är särskilt viktiga nu i en vilsen tid. En tid som behöver fokus på kunskap och på hållbara värden. Vi lärare ska värna de mänskliga rättigheterna och genom vår kunskapsförmedling kan vi ge det uppväxande släktet bättre förutsättningar för att möta framtiden.


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla