Komvux 50 år – möjlighet till livslångt lärande

Komvux ger en andra chans när man exempelvis inte lyckats ta sig genom gymnasiet, eller valt fel utbildning.

I år fyller Komvux 50 år.*) Den kommunala vuxenutbildningen inrättades 1968 och är i dag en av våra största skolformer – och mer aktuell än någonsin.

Det är många i dag som behöver en andra chans i livet. De som inte lyckats ta sig genom gymnasiet, som valt fel utbildningsväg och vill skola om sig, arbetslösa som behöver vidareutbildning och inte minst alla de nyanlända som ska etablera sig i det svenska samhället. För att arbetsmarknaden överhuvudtaget ska kunna fungera i framtiden behövs det också ett livslångt lärande, att vi hela livet kan vidareutbilda oss eller välja en annan karriärväg. Därför är det så viktigt, både från individens och samhällets perspektiv, att ingen fastnar i återvändsgränder i utbildningssystemet.

Det är därför angeläget att Sverige har en bra och fungerande vuxenutbildning som ger den enskilde nya möjligheter och nya livschanser, samtidigt som den möter arbetsmarknadens efterfrågan. Därför borde vuxenutbildningen också vara en prioriterad verksamhet för kommuner att förse sina invånare med.

Men verkligheten är tyvärr en annan på många håll i landet. Faktum är att samtidigt som antalet nyanlända i Sverige har ökat kraftigt har alltför många kommuner haft alltför låga ambitioner vad gäller Komvux och SFI. I kommunala upphandlingar har pris ofta gått före kvalitet och de allvarliga kvalitetsbristerna hör inte sällan ihop med försämrade arbetsvillkor för dem som undervisar inom denna skolform. Därför är det inte heller någon tillfällighet att det i dag råder en svår lärarbrist just inom vuxenutbildningen.

Lärarnas Riksförbund har uppmärksammat denna oroväckande utveckling som skett de senare åren i rapporten ”Låt kvalitet gå före pris på vuxenutbildningen”. Resultaten är något vi behöver bekymra oss om, i synnerhet när allt pekar mot att vuxenutbildning kommer att fylla en allt viktigare roll i framtiden.

Regeringen har bland annat gjort satsningar för att alla vuxna ska ha rätt till Komvux och för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få ökat studiestöd för att återuppta sina studier. De är förstås mycket bra och välkomnade reformer som stärker individers rätt till utbildning.

”För att dessa reformer ska lyckas krävs det för det första att det finns fler utbildade lärare och studie- och yrkesvägledare inom Komvux. För det andra måste lärarna och vägledarna få rätt och rimliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.”

Åsa Fahlén

För att dessa reformer ska lyckas krävs det för det första att det finns fler utbildade lärare och studie- och yrkesvägledare inom Komvux. För det andra måste lärarna och vägledarna få rätt och rimliga förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.

Sverige som kunskapsnation behöver satsa på vuxnas lärande. Låt oss prioritera upp den plats som ger nya livschanser och öppnar nya dörrar på ett sätt som bara kunskap och utbildning kan göra.


*) 26 oktober 2018 anordnade Skolverket en konferens för att uppmärksamma Komvux 50 år och lyfta komvux historia fram till idag samt spana in i framtiden för den kommunala vuxenutbildningen.