Jämställdhet: Mönstren kan brytas

Lärare med normkritisk blick ger bredare perspektiv

Skolan är avgörande för hur jämställdheten ska utvecklas i vårt land. I skolan lägger vi grunden för hur samhällets syn på jämställdhet och människovärde ser ut. Detta arbete fortsätter varje dag och kan utvecklas genom att också vi lärare fortbildas, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds ordförande, på den Internationella kvinnodagen.

I ett jämställt samhälle har alla människor, oavsett könsidentitet, samma makt att forma samhället och sina egna liv. Allas värderingar, erfarenheter och förmågor har samma vikt.

Det är väl känt att tjejer lyckas bättre än killar i skolan, men att de oftare drabbas av psykisk ohälsa. Killarna lyckas sämre, men tycks må bättre. Det är ett problem att så många av våra tonårstjejer inte mår bra, vare sig i förhållande till pojkarna eller i förhållande till jämnåriga tjejer i övriga Europa. Och med #MeToo-explosionen i färskt minne så inser vi alla att mycket återstår att göra vad gäller relationer mellan könen, både i skolan och i arbetslivet.

Vägen till ett jämställt samhälle är fortfarande lång. Vi tar steg åt rätt håll, men mycket återstår att göra och det tar tid att förändra normer och värderingar. Enligt forskare vid Handelshögskolan i Göteborg så kommer det ta 187 år innan vi har ett helt jämställt land Länk till annan webbplats..

I detta viktiga arbete har skolan och vi lärare och studie- och yrkesvägledare en viktig roll. Vi kan genom att utmana de gängse normerna medverka till att bryta den verklighet där kvinnor oftare kombinerar betalt arbete med vård av hem och barn och män betalt arbete med politiskt, ekonomiskt och fackligt engagemang. Ens framtidsutsikter ska inte avgöras av kön utan av ens intresse, vilja och förmåga.

Genom att diskutera, problematisera och utmana eleverna kan vi i skolan utgöra motvikten till de strukturer som dröjer kvar och kan verka hämmande. Strukturer som inte ger kvinnor och män lika möjligheter, där kvinnor och män inte värderas lika och där kvinnor inte avancerar och gör karriär på lika villkor som män.

”Som lärare är det viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv. Vi lärare är de viktigaste aktörerna för ett jämställt Sverige. Genom våra yrkesetiska principer jobbar vi med att konkret lyfta fram exempel på vilka situationer lärare ställs inför i klassrummet och på skolgården i mötet med eleverna. Detta hjälper oss att utvecklas och utmana våra egna föreställningar. ”

Åsa Fahlén

Som lärare är det viktigt att alltid ha ett jämställdhetsperspektiv. Vi lärare är de viktigaste aktörerna för ett jämställt Sverige. Genom våra yrkesetiska principer jobbar vi med att konkret lyfta fram exempel på vilka situationer lärare ställs inför i klassrummet och på skolgården i mötet med eleverna. Detta hjälper oss att utvecklas och utmana våra egna föreställningar.

Under året genomför Lärarnas Riksförbund fortbildningskurser och föreläsningar under rubriken ”Med normkritisk blick” som belyser hur normer synliggörs, hur diskriminering förebyggs och jämställdhet främjas.

Vår ämnesspanare läraren Annika Sjödahl Länk till annan webbplats. ger konkreta tips på hur vi genom innehållsfokus kan engagera eleverna kring viktiga frågor som normer, jämställdhet, utsatthet och sexuella trakasserier i flera av skolans ämnen. Eleverna ska ges möjlighet att se på världen ur ett bredare perspektiv som inte begränsar möjligheterna för hur de väljer att leva sina liv. Med viktiga och angelägna frågor kan ämnesförmågor utvecklas i ett sammanhang som utgår ifrån texter, låtar, reklam och bilder som breddar perspektiven för vad som anses manligt och kvinnligt.

En annan nyckelgrupp i skolans arbete är studie- och yrkesvägledarna. Det är de som ska vägleda eleverna till vidare studier och yrkesliv. Deras roll är underskattad. Genom deras arbete kan elever ledas till ett framtida yrkesliv som passar dem som individer oberoende av kön eller könsidentitet.

Jag menar att det är avgörande att vi som lärare och studie- och yrkesvägledare arbetar målmedvetet inom detta område. Vi har som mål och ambition att våra medlemmar kan vara den avgörande faktorn för att unga människor inte ska begränsas i sina val och möjligheter och att de vågar söka sig till utbildningar som bryter könsmönstret.

Vi måste utmana vår syn på både manlighet och kvinnlighet. Vi måste våga möta våra egna fördomar och normer i vuxenvärlden och hjälpa till att öppna dörrar till en bättre framtid för våra unga. Vi kan bryta mönstren.


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla