Läraryrket måste uppvärderas 

Och skolan behöver satsningar - inte sparpaket

Att satsa på skolan är att investera i vår gemensamma framtid. Det är en sanning som inte förändras, men som många kommunpolitiker och beslutsfattare har svårt att ta till sig.

Publicerad Av

Det borde vara en självklarhet att varje kommun sätter skolan först och tar ansvar för att alla elever undervisas av behöriga och legitimerade lärare. Allt annat är ett svek mot eleverna.

När ansvariga arbetsgivare och huvudmän för skolan satsar på löneuppvärdering av lärarkåren så signalerar det också att man värderar kunskap, skola och utbildning.

Dessvärre ser vi hur kommuners prioriteringar och det tuffa ekonomiska läget på sina håll drabbar skolan. Lärarnas arbetsbelastning ökar och lönepåslagen blir alltmer blygsamma, vilket förstås är en mycket allvarlig utveckling i ett läge där skolan redan lider av stor lärarbrist. 

Visserligen har lärarlönerna varit på väg uppåt. Men trots den positiva utvecklingen har vi endast sett en återhämtning, inte en uppvärdering av lärarlönerna. Några punktinsatser kan inte rätta till decennier av försummelse, utan uppvärderingen av läraryrket måste fortsätta under lång tid. Om den positiva löneutvecklingen nu avstannar, kommer vi aldrig kunna lösa lärarbristen.

Tyvärr visar den granskning som vi gjort av löneutvecklingen bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar att utfallet förra året faktiskt är det sämsta sedan 2012.

Av de drygt 160 kommuner som rapporterat in lönerna ligger Danderyd på jumboplatsen. Där ger man lärarna och vägledarna ynka 1,67 procent i lönepåslag. I andra änden av skalan finns Trosa som för andra året i rad valt att satsa på sina lärare. Där får våra medlemmar en löneökning på 4,4 procent i snitt. Det är sådana siffror vi skulle behöva se i hela landet om vi på allvar ska bekämpa lärarbristen!

Vi ser en trend med sviktande löneökningar i såväl ekonomiskt starka som svaga kommuner. I en del mer välmående kommuner finns nog uppfattningen att man inte behöver satsa på lärarna, medan man i glesbygdskommuner ofta inte har möjlighet att satsa av ekonomiska skäl. Hela systemet haltar. Varje kommun gör sina egna prioriteringar och ingen tar det övergripande nationella ansvaret.

Lönen är inte allt, att komma till rätta med en ohållbar arbetsbelastning är också viktigt. Men lönen är en betydelsefull faktor. Lärare måste få en livslön som gör det mödan värt att utbilda sig till lärare. Universitetskanslerämbetet UKÄ släppte nyligen en rapport som visade att lärarexamen var lägst värderad på arbetsmarknaden sett till de 15 största högskoleutbildningarna i Sverige. Att lyfta lärarkåren lönemässigt är helt centralt om vi ska slå vakt om det svenska utbildningsväsendets kvalitet och likvärdighet.

Av allt att döma kommer det nu mer pengar från staten till kommunerna 2020. Det är viktigt att pengarna då verkligen kommer skolan till del. Den skadliga nedskärningspolitiken måste upphöra och samtliga kommuner måste ta sitt ansvar under 2020 för att uppvärdera läraryrket. Skolan behöver satsningar - inte sparpaket.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”Lönen är inte allt, att komma till rätta med en ohållbar arbetsbelastning är också viktigt. Men lönen är en betydelsefull faktor. Lärare måste få en livslön som gör det mödan värt att utbilda sig till lärare. ”

Åsa Fahlén

Mer inom ämnet


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla