Kollektivavtalet och det fackliga medlemskapet är viktigt

En del av den svenska modellen

Idag den 17 mars är det Kollektivavtalets dag. Det är en viktig dag som vi bör uppmärksamma – och till och med hylla!

På den svenska arbetsmarknaden är det fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som förhandlar om villkoren på arbetsmarknaden. Den politiska inblandningen är mycket liten. Det är vad vi brukar kalla den svenska modellen.

Det är viktigt att kollektivavtalen är anpassade för olika verksamheter. Det behövs motparter som ser oss som företrädare för viktiga yrken och som ger våra medlemmar förutsättningar att fullt ut utöva sina professioner.

De flesta lärare och studie- och yrkesvägledare har kollektivavtal på sina arbetsplatser. De omfattas av ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation som reglerar villkor för anställning och förhållanden i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

För mig var just möjligheten att kunna påverka arbetsvillkoren på min skola viktig när jag engagerade mig fackligt. Både för min egen och för mina kollegors skull. Jag ville kunna förbättra och värna vår arbetsmiljö och våra löner. Ett viktigt verktyg för detta är just kollektivavtalen. På en arbetsplats är vi beroende av varandra och att mina kollegor har en bra arbetsmiljö är en förutsättning för att jag ska ha det bra. Och tillsammans blir vi starka!

Det sägs ibland att det inte spelar någon roll om det finns kollektivavtal på en arbetsplats eller inte. Det är oftast inte sant. Skillnaden mellan att ha kollektivavtal eller inte kan innebära åtskilliga tusenlappar mer i plånboken per månad.

Det handlar nämligen om så mycket mer än det som man oftast förknippar med kollektivavtal, som nämnda regleringar för arbetstid och årlig löneöversyn.

I kollektivavtalet ingår dessutom:

 • föräldrapenningtillägg,
 • att få bibehållen lön vid förälders eller annan nära anhörigs bortgång och begravning,
 • fler semesterdagar än de lagstadgade 25 dagarna,
 • ersättning för obekväm arbetstid,
 • övertidsersättning,
 • avtalspension,
 • tillägg till sjukpenning vid längre sjukskrivning,
 • längre uppsägningstid än vad lagen säger, om arbetsgivaren vill säga upp.

  Därför är kollektivavtalet och det fackliga medlemskapet så viktigt!

  Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

”På en arbetsplats är vi beroende av varandra och att mina kollegor har en bra arbetsmiljö är en förutsättning för att jag ska ha det bra. Och tillsammans blir vi starka!”

Åsa Fahlén