Likvärdig skola är en ödesfråga för Sverige

Nästa vecka lanseras ny bok om likvärdig skola

Sverige behöver en mer intensiv debatt om likvärdigheten i skolan. En likvärdig skola är ett måste för hela Sveriges framtid. Fundamentet för hela vår demokrati ligger i skolan.

Publicerad Av

Sveriges möjligheter framåt avgörs av att vi har välutbildade samhällsmedborgare som kan göra väl underbyggda och medvetna val. Det är en förutsättning för vår demokrati och vårt välstånd och för vår konkurrenskraft.

Därför har jag inför Lärarnas Riksförbunds kongress kommande helg tagit initiativ till boken ”Likvärdig skola. En ödesfråga för Sverige”. I boken som lanseras nästa vecka diskuteras just den likvärdiga skolan utifrån många perspektiv. En rad namnkunniga skribenter från politikens, forskningens och opinionsbildningens värld och ger sin syn på den likvärdiga skolan. Jag hoppas att debatten fortsätter och kan intensifieras.

I förbundet samlar vi oss för att kunna medverka till den omläggning av skolans styrning som är nödvändig. Vi ligger rätt i tiden. Allt fler aktörer i samhället talar om att skolan behöver komma under ett statligt huvudmannaskap, och om inte det, så menar de att staten i alla fall ska ta ett betydligt större ansvar än i dag för såväl grundskolan som gymnasieskolan. Det är viktigt, men vi måste våga ta debatten hela vägen.

Det krävs beslut som möjliggör att det i varje skola finns likvärdiga möjligheter att göra ett värdefullt arbete för elevernas bästa. Det innebär att skolorna måste ha tillräckliga resurser för att lärare verkligen ska kunna ägna sig åt läraryrkets kärna.

Vi lärare behöver ha de bästa förutsättningarna för att bedriva högkvalitativ undervisning. Allt för att säkra svenska elevers kunskapsutveckling och ett hållbart, kvalitativt och demokratiskt samhälle. För alla.

I grunden handlar en likvärdig skola om att skapa förutsättningar för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Ett samhälle som minskar klyftor och utanförskap, inte vidgar dem. Ett samhälle där alla medborgare har likvärdiga möjligheter att skapa sig en framtid och bidra i samhället.

Tidigare var Sverige ett internationellt föredöme med en skola som gav alla elever goda kunskaper, oavsett social bakgrund. Den likvärdiga, kompensatoriska skolan är möjlig att åstadkomma!

Jag hoppas nu att så många som möjligt vill vara med i samtalet om hur vi ska nå den likvärdiga skolan. Tillsammans kan vi driva utvecklingen framåt.

Åsa Fahlén

”I förbundet samlar vi oss för att kunna medverka till den omläggning av skolans styrning som är nödvändig. Vi ligger rätt i tiden. ”

Åsa Fahlén


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla