Löneutveckling hela livet

Så här arbetar Lärarnas Riksförbund med lönefrågan

Lönefrågan är en av förbundets viktigaste frågor att driva. Så här arbetar Lärarnas Riksförbund med frågan.

Vi i Lärarnas Riksförbund är djupt kritiska till rådande lönesituation. Att löneutvecklingen avstannar vid 50 års ålder och att marknadskrafter får styra i alldeles för hög utsträckning är något som vi aldrig kommer att kunna acceptera. Kompetens och erfarenhet måste lönas sig även om man är kvar hos samma arbetsgivare under lång tid i sin karriär. Vi måste säkerställa ett system där ett tätt byte av arbetsgivare inte blir ett karriärsteg i sig.

Att lärare haft en bra löneökning de senaste åren är en sanning med viss modifikation. Det handlar egentligen om en upphämtning mot tidigare års katastroftapp lönemässigt under 2000-talet. I dag ska vi arbeta allt längre, inte minst lärare som det råder akut brist på. Varför vill man göra det om löneutvecklingen uteblir? Det krävs både statliga och kommunala krafttag för att ro detta i land.

Inför kommande avtalsrörelse vill Lärarnas Riksförbund se fortsatta lönesatsningar för hela lärargruppen och ett tydligt fokus på att både utbildning och erfarenhet ska premieras. Våra löner ska fortsätta uppvärderas i jämförelse med andra akademikergruppers löner. På sikt vill vi också ha ett system där lön tydligt kopplas till ett professionsprogram.