Idag firas utbildning i hela världen

24 januari är den Internationella utbildningsdagen!

FN:s generalförsamling beslutade i december 2018 att en internationell utbildningsdag ska firas varje år den 24 januari. I beslutet betonas att utbildning spelar en så stor roll för att bidra till både individers och samhällens välstånd och utveckling, så att en särskild dag för detta behövs.

Publicerad Av

Utbildning och kunskap förändrar liv. Som Nobelpristagaren Malala Yousafzai en gång sa: ”Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen”. Nelson Mandela kallade med rätta utbildning för det mest kraftfulla vapnet som kan göra skillnad i samhället.

Och det är just därför som vår egen ”Skolans dag” fått sällskap i kalendern av International Day of Education, den Internationella utbildningsdagen. En dag som numera firas den 24 januari varje år. Detta efter FN:s beslut 2018 om att utbildning spelar en så stor roll för individers och samhällens välstånd att en särskild dag för att uppmärksamma dess betydelse ska finnas.

Beslutet sänder ett starkt budskap om att utbildning har en grundläggande roll för att stärka demokrati, jämlikhet, fred, stabilitet, säkerhet och hållbar utveckling - listan kan göras lång. Det visar också att det finns en gemensam politisk vilja i FN:s medlemsländer att stödja åtgärder som bidrar till mer likvärdig och högkvalitativ utbildning för alla, oavsett land.

Den Internationella utbildningsdagen är kopplad till FN: s globala hållbarhetsmål, den så kallade Agenda 2030 där ”inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet” är ett av de 17 huvudmålen. Agenda 2030, som handlar om ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling är den mest ambitiösa överenskommelsen som världens ledare någonsin har antagit. Syftet är att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt motverka klimatförändringarna de kommande nio åren.

Sverige har utarbetat en egen nationell handlingsplan och ansvaret för att genomföra den ligger hos vår regering. Men vad gäller det fjärde huvudmålet, likvärdig utbildning av god kvalitet, finns det stora utmaningar att hantera. Varje internationell kunskapsmätning bekräftar att den svenska skolan glider isär alltmer, även om den negativa kunskapstrenden tycks vara bruten. Det som kommit att bli ”en tvåtredjedelsskola” drabbar cirka 30 000 ungdomar i varje årskull, som utan gymnasieexamen riskerar att hamna i långvarig arbetslöshet och utanförskap. Det har Sverige inte råd med.

”Dessa brister i det svenska skolsystemet formar tillsammans en cocktail som på riktigt äventyrar skolans kvalitet och våra barns och elevers framtid. Det är dags att radikalt ändra riktning.”

Åsa Fahlén

En närmare titt på handlingsplanen visar att den duckar för några helt avgörande frågor. Kan en likvärdig utbildning verkligen uppnås så länge det finns 290 olika kommunala och tusentals privata huvudmän med helt skilda förutsättningar, resurser och ambitioner? Något som bland annat lett till att lärarbristen har ett fast grepp om Sverige samtidigt som förutsättningarna för en god kvalitet i utbildningen är just utbildade och legitimerade lärare.

Dessa brister i det svenska skolsystemet formar tillsammans en cocktail som på riktigt äventyrar skolans kvalitet och våra barns och elevers framtid. Det är dags att radikalt ändra riktning.

En likvärdig skola i världsklass är en av de viktigaste hörnstenarna i Sveriges framgång. Att investera i en stark grund kommer att ge konkurrenskraftiga och kompetenta ungdomar som har en enklare väg till vuxenlivet, till etablering på arbetsmarknaden och till vidare studier. Låt oss hoppas att det verkligen finns en politisk vilja i Sverige att investera i framtiden och att det sker en ambitionshöjning som är långsiktig och sträcker sig längre än mandatperioderna. Först då kan vi komma närmare målet om en likvärdig kunskapsskola till år 2030.

Lärarnas Riksförbund verkar för en likvärdig skola av hög kvalitet, varje dag. Men som en påminnelse om vikten av utbildning och FN: s globala mål är International Day of Education ett utmärkt tillskott i kalendern.

Åsa Fahlén


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla