I dag är det Världslärardagen!

Lärarnas betydelse sträcker sig bortom klassrummet, långt in i framtiden

”Lärarnas betydelse sträcker sig bortom klassrummet, långt in i framtiden”, har författaren F. Sionil José konstaterat. Ett citat som verkligen träffar rätt. Det är ingen överdrift att säga att det är vi lärare som skapar morgondagens samhälle. Det är lärare som gör skillnad för barns och ungdomars möjligheter. Att våra elever inte bara lämnar skolan med tillräckliga kunskaper för vidare studier och arbete, utan att de också blir kritiskt tänkande demokratiska medborgare, som aktivt vill och kan delta i samhällsbygget.

Idag, den 5 oktober uppmärksammas detta viktiga arbete som lärare utför varje dag, jorden runt, för varje elev. Den internationella lärardagen, World Teachers’ day, instiftades av Unesco 1994 för att årligen uppmärksamma den avgörande betydelse som lärare har för samhället.

I år känns detta särskilt viktigt. Lärarna världen över har utfört otroliga prestationer för att se till att världens barn och unga har kunnat fortsätta lära sig. Coronapandemin har inneburit en sällan skådad kraftansträngning och för den insatsen är lärarna värda all uppmärksamhet och uppskattning.

Dagen ger också ett tillfälle att påminna världens makthavare om att vår viktiga roll som lärare kräver att vi också ges rätt förutsättningar att få vara just lärare. Inte minst i kölvattnet av pandemin, då det är lärarkåren som nu är nyckeln till skolans återhämtning. Det anser även Unesco som i år anordnar dagen under temat ”Teachers at the heart of education recovery”. Fokus är att lyfta fram behovet av satsningar som är helt avgörande för att lärare världen över ska kunna lyckas i sitt uppdrag.

Att vi lärare behöver rätt och rimliga förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete var förstås ett av de viktigaste och mest självklara kraven redan långt före pandemin. När coronakrisen vände upp och ner på hela skolans värld med ytterligare ökad arbetsbelastning som följd, blev detta särskilt påtagligt. Ska vi nu kunna minimera konsekvenserna av pandemin och ta igen den förlorade kunskapen, måste lärarna få kunna fokusera på sitt huvuduppdrag, undervisningen.

”Det Sveriges lärare kräver är att arbetsvillkoren förbättras och arbetsbördan lättas genom fler kollegor och minskad administration. Att lärarna får tid till för- och efterarbete av undervisningen. Att det på varje skola finns tillräckliga resurser för att lärarna ska kunna göra ett värdefullt arbete för elevernas bästa.”

Åsa Fahlén

Det Sveriges lärare kräver är att arbetsvillkoren förbättras och arbetsbördan lättas genom fler kollegor och minskad administration. Att lärarna får tid till för- och efterarbete av undervisningen. Att det på varje skola finns tillräckliga resurser för att lärarna ska kunna göra ett värdefullt arbete för elevernas bästa.

De som sitter på makten att göra dessa insatser måste förmås att inse att det är helt avgörande om vi på sikt ska kunna öka läraryrkets attraktivitet. Alternativet är ett hot mot Sverige som kunskapsnation, som i förlängningen äventyrar både vårt lands konkurrenskraft och demokrati.

Den utmaningen har vi gemensamt med våra kollegor världen över. Enligt Unescos beräkningar saknar världen 69 miljoner lärare år 2030. Det är djupt oroande när vi vet att utbildning är den viktigaste skyddsfaktorn mot utanförskap och fattigdom. Skolans och utbildningens betydelse stannar inte vid Sveriges gränser, det som sker i omvärlden påverkar naturligtvis också vårt land. Detta är ett av många skäl till att det internationella samarbetet är viktigt för Lärarnas Riksförbund. Vi lärare och fackliga organisationer behöver stötta varandra över nationsgränser. Tillsammans behöver vi sträva efter att lyfta världen med kunskap och kämpa för demokratins överlevnad.

Till följd av pandemin har lärarna världen över dessvärre ytterligare en sak gemensamt. Vi har kollegor som inte längre finns bland oss. Vår paraplyorganisation, världslärarfacket Education International vill tillägna dagen alla de otaliga kollegor som gått bort på grund av covid-19. Idag ska vi minnas och hedra dem!

Besök gärna minneswebbplatsen ”Always present Länk till annan webbplats.” för att ta del av många fina berättelser om olika lärargärningar.

Mer om Världslärardagen och Unescos evenemang kan du läsa här Länk till annan webbplats..

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund