Ett innehållsrikt och spännande 2022 väntar!

Syftet med en ny organisering är att kunna leverera bättre för Sveriges lärare och att hitta en struktur som är rätt och som ger möjligheter att förbättra lärarnas arbetssituation.

Nu är en ny termin i gång och jag hoppas att alla haft sköna och avkopplande dagar under ledigheten. Tyvärr misstänker jag att många med mig under helgerna drabbats av corona som fortsatt att hemsöka oss.

Med största sannolikhet kommer smittan nu åter att ta ett stort skutt uppåt när skolorna öppnar och den nya omikronvarianten fått fäste. För trots att alla LR-ombud jobbar hårt för att se till att arbetsgivarna tillhandahåller en god och trygg arbetsmiljö så är det uppenbart att skolan inte är utformad för att klara en pandemi och det är ofta snudd på omöjligt att upprätthålla de påbud om avstånd som gäller i övrigt i samhället.

Förutom det aldrig avstannande arbetet för att åstadkomma drägliga villkor i skolan har vi nu ett nytt och mycket spännande år framför oss. Under året ska vi i Lärarnas Riksförbund ta viktiga beslut om förbundets framtid. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag från kongressen 2020 att utreda hur vi i LR bäst kan tillvarata medlemmarnas intressen. Det handlar om hur vi ska vara organiserade framåt för att uppnå maximal medlemsnytta, slagkraft och organisatorisk styrka. Detta har vi arbetat intensivt med sedan dess. Under arbetets gång har vi tagit emot inspel både från medlemmar, ombud och förbundsrådsdelegater. Allt för att göra förslaget så bra som möjligt.

Tanken är nu att ta förslaget på ny organisering till förbundets högsta beslutande organ, förbundsmötet, i maj. Men innan dess behöver vi höra hur du som medlem ställer dig. Det måste alltid vara medlemsviljan som står i fokus för förbundets ställningstaganden. Därför kommer vi att genomföra en rådgivande medlemsomröstning i slutet av januari och början av februari, där alla yrkesverksamma medlemmar får göra sin röst hörd. Demokrati är viktigt inom Lärarnas Riksförbund, så ta vara på din möjlighet att påverka. Varje röst är viktig och gör skillnad.

”Låt oss nu hjälpas åt att se till att så många som möjligt av alla våra yrkesverksamma medlemmar går och röstar!”

Åsa Fahlén, förbundsordförande

Medlemsomröstningen handlar om huruvida vi ska gå vidare med planerna på en ny organisering tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund, i syfte att skapa en federation bestående av två nya fackförbund, Sveriges lärare och Sveriges skolledare. Dessa två förbund kommer att, var för sig, vara medlemmar i Saco. Fundera och tänk efter hur du personligen ställer dig. Och som sagt, gör din stämma hörd! Det är avgörande att röstdeltagandet blir högt för att beslutet ska få hög legitimitet.

Det är viktigt att understryka att en större organisation i sig inte behöver vara bättre. Det som är syftet med en ny organisering är att kunna leverera bättre för Sveriges lärare och att hitta en struktur som är rätt och som ger möjligheter att förbättra lärarnas arbetssituation. Målet för det arbete som väntar är att lärare ska få en balans mellan förutsättningar och krav, med ett tydligt fokus på kunskapsuppdraget. Vi behöver också etablera ett professionsprogram – och få staten att ta över ansvaret för skolan!

Jag har personligen landat i att jag tror att en ny organisering, och ett nytt förbund för lärare och studie- och yrkesvägledare, är rätt väg att gå. Det som finns i inriktningsdokumentet har förutsättningar att både skapa en större, enad facklig styrka och bättre möjligheter att tillvarata olika medlemsgruppers särart och speciella förutsättningar. Alltså både styrka och spets.

Låt oss nu hjälpas åt att se till att så många som möjligt av alla våra yrkesverksamma medlemmar går och röstar!


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla