Vikten av en demokratisk process – och att rösta!

Din röst är avgörande för hur förbundet ska gå vidare i processen

Just nu pågår en medlemsomröstning i Lärarnas Riksförbund där du kan vara med och påverka din och svensk lärarkårs fackliga framtid. Frågan för dig att ta ställning till är om Lärarnas Riksförbund tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund, ska etablera en ny organisering bestående av två separata fackförbund, Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare.

Din röst är avgörande för hur förbundet ska gå vidare i processen. På webbsidan lr.se/medlemsomröstning – hittar du information som rör medlemsomröstningen och hur du gör för att rösta. Och det viktigaste är just att du röstar! Därför uppmanar jag dig nu att:

  • Gå till webbsidan och ta del av informationen där. Här finns bland annat ett inriktningsdokument för en ny organisering, FAQ om medlemsomröstningen (red: Länkens målsida finns inte längre) och diverse annat informationsmaterial. Frågan tas också upp i det senaste numret av Skolvärlden och i en bilaga. Det finns också två filmer där jag presenterar förslaget på en övergripande nivå. En riktad till kommunal sektor och en till privat, statlig och övriga.
  • Bilda dig din egen uppfattning.
  • Rösta!

Jag som förbundsordförande, och medlem, vill vara tydlig med att det inte bedrivs någon kommunikativ ”rösta-ja-kampanj” där förbundet via annonser försöker få er att ta ställning i en viss riktning. Det är dock viktigt att ni som medlemmar får veta varför vi överhuvudtaget har en medlemsomröstning. Därför ger jag en förklaring till varför styrelsen har beslutat att gå vidare i processen och genomföra en medlemsomröstning. Se filmen där jag kommenterar organisationsutredningen.

”I diskussionen inom förbundet behöver det finnas en respekt och en förståelse för att medlemmar och ombud gör olika bedömningar i frågan om en ny organisering.”

Åsa Fahlén, förbundsordförande

I diskussionen inom förbundet behöver det finnas en respekt och en förståelse för att medlemmar och ombud gör olika bedömningar i frågan om en ny organisering. Därför är det viktigt att vi inom förbundet hjälps åt att hålla samman, oavsett vad vi kommer fram till i frågan: Ska Sveriges Lärare etableras eller ska Lärarnas Riksförbund bestå? För det är via en öppen och fri debatt som vi skapar en stärkt demokrati i förbundet och det är genom att låta olika argument mötas som vi tillsammans blir starkare.

Vill du diskutera medlemsomröstningen och den fackliga framtiden med andra medlemmar loggar du in på lr.se/minröst (red: Länkens målsida finns inte längre).

Ta också gärna del av debattartiklar i ämnet som Skolvärlden Länk till annan webbplats. publicerat.

Och glöm inte – rösta!

Åsa Fahlén
Förbundsordförande


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla