Bra att regeringen lyssnar på lärarfacken

Syftet med Lärarlönelyftet är att öka attraktiviteten i läraryrket

Det är glädjande att regeringen igår gick ut och berättade att man nu ändrar sig och fullt ut behåller statsbidraget till lärarlönelyftet tills vidare.

Publicerad Av

Jag är lättad över att regeringen lyssnat på lärarfacken och valt att backa från idén att i närtid flytta pengar från Lärarlönelyftet till Likvärdighetsbidraget. Det är ett bevis för att när lärarna talar med en enad röst så kan vi också vinna stora lärarfackliga segrar. En flytt av pengarna till Likvärdighetsbidraget riskerade att drabba inte minst de 24 procent av lärarna där huvudmännen ännu inte gjort lärarlyftet till ett permanent lönepåslag.

Det är också positivt att man nu aviserar att man vill ta ett helhetsgrepp kring frågan om de riktade statsbidragen till skolan. Allt för ofta ser vi att de riktade statsbidragen antingen används för att täcka upp för neddragningar i huvudmännens egna budgetar eller att öronmärkta pengar i stor utsträckning går till annat än det är tänkt. Det finns flera förslag på hur statliga bidrag i stället skulle kunna vara utformade, varav ett är ett statsbidrag för skolans kompetensförsörjning där lärarlönelyftspengar, karriärtjänstpengar och pengar till det nya professionsprogrammet samlas.

Läs mer om det i Skolvärlden: Regeringen backar om lärarlönelyftet Länk till annan webbplats.. Vi förutsätter att regeringen inkluderar oss i arbetet med den kommande översynen. Syftet med Lärarlönelyftet var ju att öka attraktiviteten i läraryrket, inte att lärare skulle få sänkt lön.

Nu är det oerhört angeläget att Skolverket snabbt går ut med ny riktad information om vad som gäller till samtliga berörda skolhuvudmän. Myndigheten måste ta ansvar för den osäkerhet och oro som dess tidigare information om regeringens avisering skapat hos väldigt många lärare och säkerställa att rätt information finns tillgänglig.

Om det är så att huvudmän redan börjat genomföra effektiviseringar och dra tillbaka lönepåslag så måste det stoppas och pengar återföras. Här har självklart SKR och friskolornas organisationer också ett helt avgörande ansvar för att stödja sina medlemmar i att rätta till detta.

”Vi förutsätter att regeringen inkluderar oss i arbetet med den kommande översynen. Syftet med Lärarlönelyftet var ju att öka attraktiviteten i läraryrket, inte att lärare skulle få sänkt lön.”

Åsa Fahlén


Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Mejla