Om Åsa Fahlén

Ordförande Lärarnas Riksförbund

Åsa Fahlén är förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund sedan maj 2016.

Åsa Fahlén kommer från Göteborg och har arbetat som lärare i samhälls­kunskap på gymna­siet sedan 1997. Parallellt med lärarjobbet hade Åsa Fahlén, åren innan ordförandeskapet, suttit i förbundsstyrelsen och varit vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Mer inom ämnet


Publicerad Av