Lärarutbildning debatteras och elevbetyg på lärare kritiseras

Det har läckt ut från den kommande propositionen om en ny lärarutbildning som presenteras i sin helhet i morgon.

Publicerad Av

I bl.a. Svenska Dagbladetlänk till annan webbplats och Skolvärldenlänk till annan webbplats har vi kunnat läsa om den nya lågstadielärarutbildning som är på väg. Mycket välkommet enligt Lärarnas Riksförbundlänk till annan webbplats och även välkommet enligt Sveriges föräldrar. En klar majoritet av föräldrarna vill nämligen att det är en klasslärare som ska ansvara för undervisningen på lågstadiet.

Samtidigt kan man fråga sig varför vissa skoldebattörer betonar att alla lärare ska ha fördjupade kunskaper i just fysik för att kunna förklara solsystemet för en sjuårig elev? Man kan ju också fråga sig på vilken detaljnivå lågstadieläraren behöver gå in för att ge det eleven behöver?

Nu finns det fler som pekar på att lärare behöver rätt kunskaper för att klara sina uppgifter. Och för ovanlighetens skull håller riksdagsledamoten Mats Gerdau (M) med Lärarnas Riksförbund och prisar förslaget på Gerdaus skolbloglänk till annan webbplats. Värt att citera:

”Specialiseringen för en lågstadielärare borde vara just bredden, precis som allmänläkare är specialiserade i allmänmedicin. De djupare specialiseringarna i olika ämnen kommer senare. Det måste vara bättre att lärarna får lite i allt i stället för inget i vissa ämnen. Trots allt blir det en längre utbildning än idag, så det ska nog finnas utrymme för det viktiga.”

Debatten lär fortsätta. Och i morgon kommer som sagt propositionen.

Nyligen blev det känt att Sollentuna kommun ska låta elever sätta betyg på sina lärare. Betyg som ska påverka lärarnas löner. I en stor artikel i Upsala Nya Tidning häromdagen förklarade LR:s kommunombud i Uppsala, Hans Eric Lindahl, vad lärare tycker om detta.

Föga förvånande understryker han att lärare vill se mer aktiva rektorer:

"Jag anser att det är rektorns ansvar att sätta lönen. Vi vill att alla rektorer ska kunna avsätta tid för att vara ute i klassrummen och själva se hur olika lärare arbetar. Dessutom vill vi att rektorerna själva ska ha lärarbakgrund. Då har de en pedagogisk grundkompetens att luta sig mot. Vi har ett antal rektorer i kommunen som saknar lärarbakgrund i dag, det är inte bra och det här har vi kritiserat."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla