Debatten om elevers betyg på lärare fortsätter

Pertoft, som arbetat som waldorflärare, är mycket positiv till utvärdering i skolan. Men han är mycket kritisk till vad som görs i Sollentuna:

"Det är inte elevernas uppgift att sätta lärarnas löner. Det är skolledarnas och skolhuvudmännens uppgift att sätta löner utifrån en helhetsbild av den anställdes prestation och erfarenhet. Att blanda ihop löner med utvärdering som Sollentuna kommun nu gjort flertalet gånger är ytterst olyckligt och direkt oprofessionellt."

På kvällen uppmärksammades frågan i SVT:s fördjupande nyhetsmagasin Aktuellt. Det var mycket tydligt att lärarna i Sollentuna inte gjorts delaktiga i försöken med utvärderingsfrågorna, eller fått påverka dem. Och inte heller har lärarfacken stått bakom detta, trots att ansvariga tjänstemän och politiker påstått det.

Lärarna Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner debatterade med Maria Stockhaus, moderat ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna samt även ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings utbildningsberedning.

Bland annat klargjordes att betygen - eller utvärderingen - av elever från årskurs tre ska påverka lönen för lärarna.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla