Omdebatterade stämpelklockor i Piteå skjuts upp

Avsikten var att kommunens skolor och förskolor skulle införa flextid med stämpelklockor. Men istället har kommunen och de fackliga organisationerna kommit överens om att försöken med flextid får anstå till dess att avtalsrörelsen är över.

Detta är säkerligen något som välkomnas varmt av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som har fått se hur Piteå blivit till en åskådlig modell för det arbetsgivarna vill uppnå i årets avtalsrörelse. Där tycks det viktigaste vara att få koll på lärarnas tid och se till så lärarna är i skolan, oavsett om eleverna är där eller inte.