Lärarnas Riksförbund i Malmö kräver nya insatser

Situationen på fyra skolor i Rosengård har blivit så svår att Lärarnas Riksförbund kräver ett femtiotal nya lärare och kuratorer. På torsdagen kom beskedet att skolledningen i stadsdelen nu ska sitta ner med facket för att komma fram till en lösning.

– Det är våld mellan eleverna och våld mellan lärare och elever. Vi vill ge våra elever en chans till en bra utbildning. Det får de inte i dag, säger skyddsombudet Ibrahim Özbek, till Sveriges Radio P4 Malmö.

Det är de fyra skolorna Apelgårdsskolan, Rosengårdsskolan, Örtagårdsskolan och Värner Rydénskolan som i enligt Lärarnas Riksförbund måste få 40 nya lärare, tio kuratorer och övervakningskameror, för att klara verksamheten.

Jag vill veta mer och ringer upp Lärarnas Riksförbunds ordförande i Malmö, Bo Sundqvist.

– Det här är något vi arbetat med under lång tid. Det handlar helt enkelt om barn som mår dåligt. Det är första gången som vi tar detta samlade grepp och våra krav omfattar alla skolor i Rosengård.

Totalt rör det sig kanske om mellan tre och tio elever per skola som kräver extra resurser. Men de drar med sig andra elever och det kan vara tjugofem elever per skola som stör och behöver särskilda insatser.

Lärarnas Riksförbund efterlyser nu långsiktiga åtgärder och inte bara snabba akutinsatser.

– När våra medlemmar känner att situationen är outhärdlig med hot och våld, hur är då inte situationen för eleverna? säger Bo Sundqvist.

Här är Lärarnas Riksförbunds krav för Rosengård:

• Tio nya lärare och två nya kuratorer per skola.
• Ett större samarbete mellan skola, polis och socialtjänst. När förskole- och lågstadiepersonal anmäler missförhållanden måste åtgärder omedelbart sättas in.
• Att personal som kan organisera rastverksamhet omedelbart sätts in för att avlasta befintlig personal.
• Ett nytt skoldaghem för yngre elever i stadsdelen. Även ökad beredskap på varje skola för att snabbare kunna placera elever.
• Att samtliga skolor ska betala självrisken för personal som under skoltid drabbas av skadegörelse på bil.
• Att det installeras kameror i korridorer och matsal på Apelgårdsskolan.
• Att det installeras kameror på årskurs 1 - 5 på Örtagårdsskolan.
• Att skolledningen stöttar personal på Rosengårdsskolan som på grund av hot om våld inte vågar skriva incidentrapporter.
• Utökade elevutrymmen i form av paviljonger på årskurs 6-9 på Värner Rydénskolan.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla