“Skola och dagis är tuffa miljöer”

“Hela 44 procent av alla anställda har svårt att höra vad andra säger på jobbet, enligt en undersökning från Hörselskadades Riksförbund, HRF. Med annonskampanjer och en landsomfattande turné har HRF startat vad de kallar en befrielserörelse mot dålig ljudmiljö. För ett samtalsvänligt Sverige, som det heter med en mer positiv ansats.“

Publicerad Av

HFR menar alltså att vi lever i Kakofonien – ett land fullt med oljud och stökiga ljudmiljöer. Till sin hjälp har man resultatet från en opinionsundersökning, där bland annat medlemmar i Lärarnas Riksförbund deltagit.

Undersökningen visar att varannan har svårt att höra på kafé och restaurang, och att nästan 60 procent tycker att ljudmiljön i kontorslandskap är störande.

Cecilia Axelsson skriver vidare: “Skola och dagis är tuffa miljöer. Två av tre lärare och förskollärare tycker att ljudnivån på jobbet är ett problem. Ingen verkar ha frågat eleverna och barnen vad de tycker om sin arbetsmiljö. Men bullret är ju inte mindre jobbigt för små öron. På en del skolor har man köpt in hörselkåpor för den som behöver kunna koncentrera sig.”

Kanske att tänka på när kakafonin, eller kakofonin som det också heter, breder ut sig ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla