Bonus till skolor som höjer resultaten en belöning i efterskott

I dag lägger Centerpartiet med partiledaren Maud Olofsson i spetsen fram ett nytt initiativ i skolpolitiken. Inte i riksdagen men väl på DN Debatt.

Publicerad Av

Med inspiration från hälso- och sjukvården – där den borgerliga regeringen infört en kömiljard – föreslår Centerpartiet en kunskapsmiljard för grundskolan.

Kunskapsmiljarden ska i likhet med kömiljarden utformas som en prestationsbonus. Pengarna ska gå till skolor där eleverna tydligt förbättrat sina studieresultat. Den ska omfatta både kommunala och friskolor. Utgångspunkten bör vara resultaten på de nationella proven i årskurs 9 då dessa prov samlas in nationellt.

Lärarnas Riksförbund tycker det är vällovligt att vilja satsa på skolan, men ser problem med förslaget. I en kommentar säger förbundsordförande Metta Fjelkner:

”Vi välkomnar att Centern ger sig in i debatten om hur undervisningen ska uppvärderas och kunskapsresultaten förbättras i svensk skola, men tyvärr har man hamnat i galen tunna denna gång”

Hon fortsätter:

”Det är givetvis bra att uppmuntra skolor att utveckla sina metoder för att förbättra måluppfyllelsen. Men det tar inte bort det faktum att förutsättningarna för att bedriva undervisning av hög kvalitet ser mycket olika ut runt om i Sverige”, säger Metta Fjelkner.

Man kan tycka fler borde titta närmare på det förslag för finansiering som Lärarnas Riksförbund fört fram och som ger nära fem miljarder kronor extra till undervisning i skolan, utan att några extra resurser behöver tillskjutas.

Centerns förslag får stöd i bloggvärlden från Magnus Andersson, förbundsordförande i centerns ungdomsförbund, CUF. Han skriver i sin blogg:

”Det måste vara okej att belöna människor, skolor och organisationer som anstränger sig för att människor i deras närhet ska få bättre förutsättningar.” 

Men det finns också centerpartister som är betydligt mer reserverade. Centerpolitikern Raymond Svensson i Haninge skriver på sin blogg Livskraft och politiklänk till annan webbplats:

”Behövs kunskapsmiljarden? Jag är osäker eftersom vi i Haninge visat att det inte är pengar det i första hand handlar om för att skolan ska förbättra sig och elevernas kunskapsbehov stå i centrum. Och främjas. Kunskap till 100%! Istället krävs ett rejält fokus från ledningens och lärarnas sida.”

Det kan man ju hålla med om.

Även moderata röster är fundersamma, fast av lite andra skäl. Moderaten Edvin Alam skriver i ett blogginlägglänk till annan webbplats att han är ”tveksam till Centerpartiets utformning av kunskapsmiljarden”. Han tror ”inte att det stora problemet inom utbildningskedjan är brist på resurser, snarare hur verksamheterna använder skattebetalarnas pengar.”

Bloggen Tysta tankarlänk till annan webbplats är betydligt mer skeptisk:

”det här förslaget riskerar att ytterligare urholka en skolpolitik som redan är besvärande ytlig i sin kunskapssyn. Frågan är vad det är för problem pengarna förväntas lösa? Är lärarna omotiverade, och är då den här formen av prestationsbonus rätt väg att gå?”

Tysta tankar konstaterar:

”Den här typen av enkla lösningar och vaga löften om snabba belöningar försvårar diskussionen om vad som behöver göras.”

Och fortsätter:

”Det är en uppenbar förolämpning mot landets lärarkår att du tror att de behöver extra motivation för att göra sitt jobb.”

Bloggaren Peter Andersson funderar på hur man faktiskt tar till sig de kunskaper vi har om bakgrunden till sämre resultat.

Han påminner i sitt inlägglänk till annan webbplats om att i höstas kom Skolverket med en rapport som visade att tidigare skolreformer som kommunaliseringen och friskolereformen samt segregeringen i samhället var en viktig förklaring till att en del skolor presterar sämre.

”Det är förstås något som borde ligga till grund för skolreformer, såväl som andra erfarenheter. En sådan punkt är att inte nödvändigtvis lägga pengar till ’de bästa’”.

Peter Andersson citerar kommunpolitikern Robert Noord i just Haninge:

"I framgångsrika skolkommuner arbetar man aktivt för att fånga upp barn och elever i behov av särskilt stöd."

Socialdemokraten Martin Moberg har kraftiga invändningar mot centerförslaget. Han skriver i sin blogg att han befarar att:

"det mesta av den s k kunskapsmiljarden går till redan ekonomiskt välmående skolor i de fashionabla storstadsförorterna, medan de mer hårt ansatta skolorna i mer socialt utsatta områden kammar noll".


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla