Mansdominans i skolans historieböcker

I en av flera skoldebatter som varit uppe senaste tiden behandlade frågan om vilken bild av världen läroböcker i historia ger. Förra helgen publicerades på DN Debatt, en artikel Skolämnet historia är en strikt manlig angelägenhet, som fick en hel del uppmärksamhet.

Publicerad Av

I fyra studerade läroböcker i historia namnges 930 män, men bara 62 kvinnor. Det är resultatet i en ny rapport från Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA. De två rapportförfattarna och professorerna Ann-Sofie Ohlander och Ebba Witt-Brattström skrev bland annat:

"Självklart kan man förvänta en dominans av män, men att kvinnorna skulle vara så få är en överraskning."

Två historieböcker för grundskolan, två för gymnasiet och en lärarhandledning har granskats. I analysen framkommer att även de delar av läroböckerna som mer generellt ska beskriva historien i praktiken bara gäller män. När kvinnorna finns med så är det som hustrur ...

"Man måste på allvar ställa frågan hur skolelever, flickor som pojkar, påverkas av att få historien presenterad som en aldrig ifrågasatt eller diskuterad manlig angelägenhet med traditionella manliga perspektiv, en historia som inte rymmer kvinnor och som dessutom har sexistiska och förnedrande inslag."

Det är en befogad fråga ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla