Utsatta barns skolgång

I Kommunerna tar inte ansvar för utsatta barns skolgång larmar Skolinspektionen om att många barn i så kallade HVB-hem (Hem för vård eller boende) inte får den skolundervisning de har rätt till. 

Publicerad Av

Artikelförfattarna Marie-Hèlène Ahnborg och Erik Bergeå visar i en ny rapport att endast ett av de 31 HVB-hem som granskats undervisar i alla ämnen och ger eleverna den undervisningstid de har rätt till. Det finns elever som går i skolan endast 5–10 timmar i veckan. Förutom kommunernas dåliga ansvarstagande visar granskningen att regelverket har brister och är otydligt.

Detta föranledde SKL att snabbt gå ut med en Checklista för upphandling av HVB-hem.

– Denna checklista ska vara stöd för kommunerna vid upphandling av HVB-hem, sa Sabina Wikgren Orstam, chef på sektionen för vård och socialtjänst på Sveriges Kommuner och Landsting.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla