Brister i skolornas skriftliga omdömen

Många skolor brister i sina skriftliga omdömen när det gäller saklighet. Omdömena handlar ofta om elevens personliga egenskaper i stället för elevens kunskapsutveckling.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner intervjuades i TV4 Nyheterna.

- Jag tycker att man ska från statens sida vara betydligt mer tydlig och säga att det ska vara omdömen om hur långt eleven nått när det gäller kunskap och att det ska också vara väldigt, väldigt tydligt att de ska inte vara betygsliknande.  

- Det är helt och hållet regeringens anvar att se till att det blir tydlighet på det här området. Det är absolut inte lärarnas fel, understryker Metta Fjelkner.

Men i dag saknas det enhetliga riktlinjer. Varje rektor avgör hur omdömena ska utformas. Från Lärarnas Riksförbunds sida har man därför länge efterlyst nationella riktlinjer.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla