Skollagsförslag kritiseras

Frågan är nu också om det är så att elevbegreppet fylls med olika definitioner i lagförslaget beroende på vilken nivå eller skolform som åsyftas. Eller om lagrådet tycker det är ett problem om beteckningarna elever och barn används i olika delar av skollagen?

Publicerad Av

På utbildningsdepartementet vill man gärna tona ned kritiken från Lagrådet.

- Det är klart att vi tycker att det är tråkigt, och vi kommer naturligtvis att rätta till felen, men detta är ett oerhört omfattande lagstiftningsarbete, säger statssekreterare Bertil Östberg till TT.

Han påpekar att Lagrådet i allt väsentligt tillstyrker förslaget och kommer att lägga fram en proposition till riksdagen om några veckor.

Lärarnas Riksförbund har sin syn klar. Elever och lärare är beteckningen för de som arbetar med skolans centrala kunskapsuppdrag och ägnar sig åt undervisning och lärande.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla