Lågt rankade skolkommunen Södertälje diskuteras i Studio Ett

Programmet lyfte också fram att segregationen mellan skolor med bra och dåliga resultat är stor. På en del skolor når så gott som alla elever godkänt i alla ämnen på en del andra är det så få som var fjärde elev som når godkänt. Dessutom finns en tydlig segregation mellan skolor med stor andel invandrare och skolor med svenska elever och välutbildade föräldrar.

Publicerad Av

Nu har beslutet att flytta lågstadiebarn till en av de utsatta skolorna i Södertälje orsakat protester från föräldrarna i Ronna. De menar att en högstadieskola med så stora problem inte är en miljö för små barn.

Lyssna på Katarina Gunnarssons reportage och följ det efterföljande samtalet i 17-timmen. Kommunpolitikern Thomas Johansson (S) deltar i en intressant diskussion där han tydligt efterfrågar riktat stöd från statligt håll.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla