Ge lärare bättre betalt

Sydsvenska Handelskammaren presenterade en rapport i slutet av december där man menade att duktiga lärare måste kunna få 10 000 kronor mer i lön. Häromdagen i Sydsvenskan sa Moderaterna i Burlöv att de bästa lärarna måste få högre lön.

Publicerad Av

Och i dag har Dagens Nyheter en huvudledare med rubriken "Billiga lärare" som konstaterar att svenska lärare har bland de lägsta lönerna i Västeuropa, enligt en årlig undersökning från den schweiziska storbanken USB.

En grundskollärare i Stockholm med tio års erfarenhet tjänar omkring 25.000 kronor i månaden. I många andra jämförbara länder är lönen 10-15 000 kronor högre. DN skriver: "En framgångsrik skola förtjänar stolta lärare. Låga löner stärker inte självkänslan."

Vidare lyfter ledaren Lärarnas Riksförbunds undersökning "Från byråkrati till undervisning":

"De låga lärarlönerna innebär att Sverige har relativt låga kostnader för undervisning. Genomsnittet för hur stor del av grundskolans kostnad som går till undervisning är 63,6 procent i OECD-länderna. Men i Sverige är motsvarande siffra bara 50,1 procent. Resten går framför allt till lokaler och övrig personal i skolan.

Det innebär att vi har en lågbudgetskola i Sverige trots att vi lägger stora resurser på utbildningssystemet. Vi köper billig undervisning av lärare med kort utbildning och lägger relativt mycket pengar på lokaler och andra personalkategorier i skolan."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla