Framtidens jobb har flexiblare arbetstider, gäller inte för lärare?

Willim påpekar att arbete åtta timmar om dagen fem dagar i veckan är på väg bort i många branscher. Framtidens arbetstider kommer kanske istället mer att likna det gamla jordbrukssamhällets.

Publicerad Av

Med tanke på Willims uttalande är det något märkligt att se hur det gamla stämpeluret är på väg att återinföras inom till exempel skolan. Detta samtidigt som projektarbeten där det är själva resultatet som räknas blir allt vanligare.

"Arbetstiderna speglar vilken sorts samhälle vi lever i. Under den industriella epoken var det viktigt att arbetstagaren befann sig på jobbet vid en viss tid. Numera finns en annan teknik som gör att man inte längre är lika styrd av klockan", säger Robert Willim.

Det är arbetsgivarens strävan efter ökad kontroll som ligger bakom att stämpeluret är på väg att återinföras inom vissa yrkeskategorier.

"Om det är så att stämpeluret nu används mer inom skolan innebär det att dessa arbeten har förändrats. Det är ett tecken på att man vill optimera tidsanvändningen. Ofta är det snålt med resurser inom dessa sektorer och då försöker man hitta rationella modeller för hur arbetet ska utföras. Det kan dock uppstå svårigheter eftersom det är yrken som handlar mycket om mänskliga kontakter. Då kan det bli problematiskt om man rutar in sysslorna alltför mycket."

Särskilt den sista meningen kanske arbetsgivarpartens moderata politiker Ingela Gardner Sundström och Maria Stockhaus borde läsa både en och två gånger?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla