Prestationsprinsessor & glidarkillar

Idag inleder Dagens Nyheters Insidan en ny intressant serie om betygsglappet mellan flickor och pojkar. Tidningen frågar sig: Vilka är framtidens vinnare?

Det är en intressant artikelserie som drag igång dagen efter Internationella kvinnodagen. Har vi en skola som vare sig gynnar flickor eller pojkar?

På ett helt uppslag beskrivs hur alltfler flickor klarar sig mycket väl i skolan med höga betyg som resultat - och att de mår dåligt ... Detta samtidigt som pojkarna får det svårare att glida igenom skolan utan att plugga ...

Frågan är inte ny, men alltmer aktuell eftersom alltfler flickor tycks må allt sämre och alltfler pojkar inte klarar skolan och inte kommer vidare i utbildningssystemet.

Idag kan vi läsa om Lotta, som är en tjej som gillar att plugga. I morgon kan vi läsa om Edgar och Jesper som slappade sig genom skolan.

Det kan vara värt att påminna vad Metta Fjelkner skrev om i går i en debattartikellänk till annan webbplats på den 8 mars, som bloggen uppmärksammade:

"Genom att hjälpa flickor och pojkar kan vi i skolan utgöra motvikten till de strukturer som dröjer kvar och där kvinnor inte värderas lika med män, där kvinnor inte avancerar och gör karriär som män. Och där män inte uppmuntras att söka sig en karriär i yrken som kategoriseras som kvinnliga av tradition."

Fast då är det ju förstås viktigt att pojkarna tar sig igenom skolan med godkända betyg och att flickorna inte bryts ner av pluggandet innan de går ut i arbetslivet ...