Lärare tror inte på arbetsgivarnas intentioner

Lärares arbetstider var torsdagens heta skolfråga.

Publicerad Av

Först genom ett välbesökt seminarium arrangerat av Dagens Samhälle, SKL:s nyhetstidning. Sedan genom en TV-debatt mellan Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och Ingel Gardner Sundström från SKL. 

På seminariet, som anordnades på vackra Operaterrassen, ställdes frågor om hur lärare och arbetsgivare inom den kommunala skolan ska kunna enas om lärares arbetstid? Är den alls ett problem? Kan man inte ha kvar dagens flexibilitet som faktiskt tillåter att man tecknar avtal om semestertjänster, där lärarna vill det?

Dagens Samhälle skrev om debatten mellan Metta Fjelkner och Per-Arne Andersson, SKL, som avslutade torsdagens stora seminarium om arbetstidsfrågan. 

Metta Fjelkner var inte helt övertygad om att arbetsgivarna vill lärarnas bästa. Istället verkar det som att politiker tror att lärarna missbrukar sin förtroendetid.

– En förändring måste gro underifrån, inte införas under hot, sade Metta Fjelkner. Hon syftade på att man i Jönköping hotat att om inte lärarna vill ansluta sig till 40-timmarsförsöket så skulle politikerna öka dessa lärares undervisningstid.

Dagens Samhälle presenterade idag också en intressant undersökning av vilka politiker som vill ändra lärarnas arbetstid. Det visar sig framförallt vara borgerliga politiker som vill det. Något som kommenterats idag av Lärarnas Riksförbund i ett pressmeddelande, "Kommuners agerande raserar förtroendet från lärarna".


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla