Gymnasielärarna frånåkta

"Lärarna är blåsta medan sjuksköterskorna har dragit vinstlotten i kampen om kommunsektorns lönepengar de senaste åren."

Publicerad Av

TT konstaterar att en sjuksköterska har fått dubbelt så hög löneökning som en lärare. I årets lönerörelse har framför allt lärarfacken krävt högre löneökningar än andra grupper. Det TT visar är att det är ett befogat krav från särskilt de välutbildade lärarna.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kallar det som skett med lärarlönerna för en katastrof.

- Tittar du på utvecklingen från 1996 och framåt ser det ännu värre ut, säger hon till TT:s reporter.

Metta Fjelkner menar att det är en medveten strategi från kommunerna att pressa samman lönerna.

Dock drar TT en felaktig slutsats när man för samman kommuner och landsting, som ju har skilda ekonomier. Däremot är det tydligt att kommunerna inte satsat på de välutbildade gymnasielärarna.

Det blir väldigt tydligt att utbildning inte lönar sig i SKL:s ögon. För den som överväger att bli lärare i gymnasieskolan ges nu ännu mindre anledning att göra det valet. Risken är att inga talanger kommer att välja detta yrke. De får sämst betalt och minst frihet men de har de högsta kraven ...


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla