Klarspråk om lärarnas arbetstid

Dagens exempel är Daniel Stjernquist, Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Olofström, som intervjuas i en artikel i Sydöstran med rubriken ”Är det en maktdemonstration”?

Han säger så här om arbetsgivarnas, SKL:s och några av landets skolchefers, krav på att detaljstyra var lärare gör sin planering, sitt förarbete, och sin uppföljning, sitt efterarbete:

”Jag vet inte om det handlar om svensk avundsjuka eller är en ren maktdemonstration, klart är i alla fall att det är dåligt förankrat i verkligheten.” 

Han jobbade tidigare som CNC-operatör inom industrin och har därför en särskild utblick och insikt i frågan om läraryrkets arbetsbelastning.

När Daniel började som lärare fick han gå ner i lön, men såg andra fördelar i läraryrket som ökad frihet att styra och planera sitt arbete.

Danie Stjernquist förklarar att han och Lärarnas Riksförbund önskar att lärare får mer tid för varje elev. Och bättre möjligheter till förberedelser och bedömning av elevernas arbete. Samt en lön jämförbar med andra yrken som har samma utbildningstid. Som jurister och läkare.

Men när nu arbetsgivarna både vill ha nollavtal och vill minska och ta bort lärarnas frihet att förlägga en del av arbetet där det passar dem bäst kan man med Daniel ställa frågan:

”Vem vill då bli lärare med dålig lön och försämrade arbetsförhållanden?”

Den frågan borde SKL och skolcheferna fundera över och vad svaret betyder för deras möjlighet att klara en skola med kvalitet.