Häxjakten

Läs den publicerade förkortade texten här, "Stoppa häxjakten på lärarelänk till annan webbplats".

Du kan också läsa hela den oförkortade texten nedan i detta inlägg. Barbro hade nämligen vänligheten att dela med sig av sin läsvärda text innan den kortades:

Publicerad Av

"Stoppa häxjakten på lärare

Det pågår för närvarande i media och bland kommunpolitiker en jakt på lärare. Man litar inte på att vi arbetar lika mycket och lika bra som andra yrkesgrupper i samhället.

Lita på lärarna
Först gäller det våra arbetstider som man vill ge sig på. Lärare arbetar idag lika många timmar per år som andra anställda, men eftersom vi har ferier så arbetar vi färre dagar, men har istället en arbetsvecka på 45 timmar. Av dessa skall 35 timmar fullgöras i skolan och de resterande 10 timmarna har lärarna förtroendet att förlägga när de vill.

Många tycks tro att vi inte gör något på den tiden. Man litar inte på att vi arbetar full tid. Detta känns oerhört förnedrande. Denna förtroendearbetstid använder lärarna till att förbereda sina lektioner, läsa in sig på sina ämnen ex. ta del av senaste forskningsnytt bl.a. förbereda prov och rätta dem, samt sätta betyg m.m.. Många gånger också ta tag i problem som rör enskilda elever samt kontakta föräldrar. Vi lärare behöver också tid för reflektion och förbereda oss för nya lektioner och detta gör vi oftast bäst hemma i lugn och ro där vi har tillgång till en dator.

Vilken skådespelare börjar repetera en ny pjäs direkt efter kvällens föreställning?
Likt en journalist som gör research inför en intervju eller artikel så behöver vi vår planeringstid och förtroendearbetstid. 

Lärarna har fått nog
Med alltmer ökade andra arbetsuppgifter i skolan såsom åtgärdsplaner, individuella utvecklingsplaner, elevsamtal och annan ökad dokumentation samt fler lektioner än tidigare, så hinner vi inte med mycket av planering på den arbetsplatsförlagda tiden. Många lärare kan vittna om hur de använt tex. sportlovet till att bara komma ikapp genom att rätta prov, bedöma skriftliga arbeten och skriva individuella utvecklingsplaner.

Våra kommunpolitiker tycks nu tro att vi skall hinna allt på 40 timmar förlagda till arbetsplatsen genom att tvinga oss in i ett nytt arbetstidssystem och använda argument som att de månar om vår hälsa och arbetsmiljö. Detta tror vi inte på Det är bara nys! Inget skall få oss att tro att det inte kommer att läggas mer undervisning på oss. Det kommer att bli mindre tid för varje elev!

Många lärare kommer i alla fall att ta med arbete hem med risk för försämrad hälsa som följd.

Vi lärare känner oss kränkta för att nu använda ett något missbrukat ord. Vi lärare vill göra ett gott arbete med hög kvalitet. Detta vill våra kommunpolitiker ta ifrån oss. Vi behöver mer- inte mindre tid till planering för att säkra kvaliteten på vår undervisning.

Bli inte lärare
Vilka studenter kommer i framtiden att vilja bli lärare när all möjlighet till kreativitet tas ifrån dem? Lägg därtill att lärares månadslön har släpat efter med 10 000 kr/ månad jämfört med andra yrkesgrupper med lika lång utbildning. Vem vill lägga ner 4-5 års högskolestudier för att börja med en lön på 20-21000 kr/månad? Svenska lärare har dessutom bland de lägsta lönerna i Västeuropa.

Till dokumentförstöraren
I Göteborg har nu en kommunpolitiker (c) lagt fram en motion som tillstyrkts av s, v, mp om att elever skall medverka i bedömning av lärares undervisning, en sorts betygssättning som också kan ligga till grund för lärares lönesättning.

Vi lärare är inte emot utvärdering av vår undervisning. Jag vill påstå att lärare kontinuerligt utvärderar sin undervisning tillsammans med sina elever i klassrummet genom tex. olika slags enkäter. Självklart tycker vi att elevinflytande är viktigt för att få en god lärandemiljö, men det gör man inte med detta förslag.

Våra rektorer påstår också vid lönerevisionerna att de har god inblick i varje lärares prestationer och skulle de sakna tillräcklig information så börja där, dvs. besök oss i klassrummet på våra lektioner. Det är kränkande att barn, för det är man vid 13års ålder, skall betygssätta oss som har lång högskoleutbildning i bla. .bedömning efter fastställda mål och kriterier. Det är myndighetsutövning som vi lärare utövar när vi sätter betyg på elever.

Stoppa förslaget där det hör hemma - i papperskorgen!

För vårt lands välfärd och utveckling behöver vi återupprätta läraryrkets status, få stolta självständiga lärare som bedriver en undervisning med hög kvalitet.

Barbro Mannerås
Vice ordförande för Lärarnas Riksförbund Göteborg"


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla