Varför brinner skolor?

Tidningen berättar att det varje dag brinner på Sveriges skolor och förskolor. 2009 brann det på 457 skolor och den sammanlagda kostnader för bränderna kan bli en miljard kronor.

Publicerad Av

I Skolvärlden kunde man också nyligen läsa om skolbränder, Färre bränder - men höga kostnaderlänk till annan webbplats. Tidningen skriver att enbart de sex största skolbränderna i Sverige förra året kostade nästan en halv miljard kronor. En kostnad som motsvarade tusen lärartjänster, vilket betyder att DN:s nya totalsiffra betyder två tusen lärartjänster som gick upp i rök 2009 ...

Antalet anlagda skolbränder har fördubblats den senaste tioårsperioden. 2008 var ett "rekord"-år ... Vad det beror på kan man fundera över. Skolbränder är ett likartat problem i de flesta länder i västvärlden. Ofta rör det sig troligen bara om att barn lekt med tändstickor och liknande. Därför är det en bra idé att Räddningstjänsten bjuds in till skolan i förebyggande syfte.

Men det är också känt skolbränder och förekomsten av skadegörelse ofta följer varandra. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) menar att ”anlagda bränder nästan alltid har föregåtts av andra problem som allmän oro, mobbning och skadegörelse”.

Svensk brandforskning genomför just nu en stor satsning inom området anlagd brand under fem år med start 2008, därmed kan vi se fram mot en rapport under 2012.

Men redan i dag vet vi mycket om vad som måste göras. Skolvärlden skriver i Projekt mot skolbränder i hela Sverigelänk till annan webbplats att om skolan är städad och välskött är risken för skolbränder mindre. Kanske inte särskilt förvånande att det samhället vårdar lär sig också de unga vara rädda om?


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla