Striden om arbetstiden

Där presenteras resultatet från en ny undersökning. "Låt inte lärarna betala reformerna". Den visar just att i dag betalas nya skolreformer genom att lärare i grundskolan arbetar mer och med nya uppgifter utan någon som helst kompensation eller omprioritering från skolledning eller skolhuvudmän.

Publicerad Av

Nya regler kring nationella prov och skriftliga omdömen kan betyda en månad mer i arbetstid utan kompensation.

Denna undersökning  presenteras kan presenteras samtidigt som arbetsgivarna säger att de vill stärka inflytandet över lärarnas arbetstid genom att begränsa den så kallade förtroende­arbetstiden. Arbetsgivaren vill att mer av lärarnas arbete sker i skolan.  

Idag kan vi också läsa i Blekinge Läns Tidning att "Trycket hårdnar för att ändra lärarnas arbetstid".

Nog är det så. Just nu pågår centrala förhandlingar mellan lärarorganisationerna och arbetsgivarna. SKL vill inte ha kvar den centrala regleringen av arbetstider och lön. Man vill att allt ska avgöras lokalt. En väl känd arbetsgivarstrategi som tas fram när tillfälle ges.

Till tidningen säger Gunilla Norman, Lärarnas Riksförbund i Blekinge, att lärarna är nöjda med dagens system. Hon oroas för kvalitén på den undervisning eleverna får om förändringen genomförs som arbetsgivarna vill.

En av kommunens politiker, Eva-Marie Malmgren (S) i Utbildningsnämnden i Karlskrona, säger att egentligen vill hon att hela skolsystemet görs om, kanske till ett treterminssystem.

"Den nuvarande indelningen med lov är en rest från det gamla bonde- och brukssamhället, konstaterar hon.

Det är en klok åsikt som kan respekteras. Men varför börjar då inte politikerna i den änden?

Det är oklokt att pressa in lärarna i ett system som mycket få lärare vill ha och som inte är realistiskt om inte hela skolan organsieras om. Och inte minst måste då alla skolor byggas om så att det finns arbetsutrymmen och datorer för alla lärare som ska sitta i skolan och göra det jobb de gör hemma i dag. 

" Tänkte inte på det", säger kommunpolitikerna i SKL ...

"Oj, det låter besvärligt", säger kollegorna i riksdag och regering och duckar ...

"Ta ert ansvar för skolan", säger lärarna, som tröttnat på att ideellt lotsa politikernas skolreformer i hamn utan kompensation eller andra omprioriteringar i skolans uppdrag.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla