När vuxenvärlden och skolan sviker

Berättelsen om hur 14-åriga Linnea våldtogs på en handikapptoalett på Bjästaskolan i Örnsköldsviks kommun är upprörande. I synnerhet när man ser hur vare sig skolan eller kyrkan tar sitt ansvar. Istället begås nya övergrepp på flickan i efterhand när flickan trakasseras.

Efter att flickan anmälde våldtäkten erkände pojken för polisen. Ändå vände sig både vuxna och unga  i samhället mot flickan som blev utstött och förtalad. Skolan vinnlade sig särskilt om att vara "neutral" till händelsen. Frågan är var skolan inklusive lärare och skolledning tog vägen när flickan börjar mobbas, såväl i skolan som i sociala forum som Facebook där en grupp på 4000 medlemmar bildades till stöd för pojken. 

Karin Johansson, utredare på Bris och legitimerad psykolog, säger till Aftonbladetlänk till annan webbplats att hon tycker att det nu borde startas en Facebook-kampanj till stöd för Linnea istället. Hon tycker att vuxenvärlden svikit och lägger ett stort ansvar på skolan. Tyvärr måste man hålla med. 

Pojken dömdes till sluten ungdomsvård för våldtäkt på barn. På skolavslutningen våldtog han ytterligare en flicka som han känt sedan länge. Pojken dömdes även för den våldtäkten, också den domen fastställdes av hovrätten.

Det ska bli mycket intressant att följa hur detta fall behandlas av samhället. Skolan måste tydligt ta ställning för att visa vad som är rätt och fel. Givetvis ska pojken som var förövare ha hjälp och stöd - och behandling. Men framförallt måste flickan, offret, stöttas. Skolan får inte vara neutral och låta mobbningen frodas!

Bris psykolog säger:

"Vi vuxna måste lära barn och ungdomar att man inte gör så här mot varandra. Vi måste lära dem empatisk förmåga, det borde finnas på schemat. För att ungdomar ska kunna bete sig som de gjort mot Linnea måste det fattas en viktig byggsten i deras personlighet och den måste de få hjälp att skaffa sig."

Frågan är hur man ska göra om dessa byggstenar saknas i vuxenvärlden ...