Rättning av nationella prov

Ska man använda sig av centralt rättade prov för att minska lärares arbets­belastning? Det föreslås på ekonombloggen Ekonomistaslänk till annan webbplats. I går skrev nationalekonomen Jonas Vlachos, docent vid Stockholms Universitet, ett intressant inlägg länk till annan webbplatspå denna blogg.

Publicerad Av

Utifrån ekonomiska argument och av effektivitetsskäl resonerar han om man genom att låta rättningen ske centralt kan dels öka likvärdighet i bedömningen, dels minska kostnaden för provrättningen. Vlachos skriver:

"Det kanske vore ett konkret förslag att spinna vidare på för ökad likvärdighet och minskad belastning för lärarkåren."

Faktum är att Lärarnas Riksförbund är positivt till extern rättning av de nationella proven. I förbundets remissvar vill man ha ett nationellt rättningsinstitut. Här möts ekonomen och lärarna.

Visserligen kan man se att det kan komma kritik om att genom att låta andra lärare rätta proven så frånhänder sig lärare ett viktigt verktyg som provrättning kan vara. Å andra sidan är det den enskilde läraren som avgör vilka pedagogiska metoder som ska användas och hur undervisningen ska utvecklas för att höja resultaten för den likaledes enskilde eleven.

Här måste lärarna själva göra avvägningen mellan kvalitet och arbetsbelastning. En avvägning som Lärarnas Riksförbund gjort och funnit svaret på. Lärare som har funderingar kring detta är välkomna att kommentera!


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla