Mera stöd för lärarna i arbetstidssfrågan

DN inleder med att slå fast att:

"Alla borde läsa den artikel på DN Debatt (31/3) som det socialdemokratiska oppositionsrådet i Haninge Robert Noord har skrivit tillsammans med åtta partikamrater från kommuner runt om i landet. Först och främst för att de tar upp en viktig fråga och har goda argument för sin sak. Sveriges Kommuner och landsting har förväxlat mål och medel."

Publicerad Av

DN konstaterar vidare klokt att debattartikeln från de kommunala skolpolitikerna visar  att SKL:s bild av läget inte stämmer:

"Det finns inte något samlat Kommun-Sverige bakom arbetsgivarkravet att lärarna måste överge sitt arbetstidsavtal med 35 + 10 timmar varav de senare kan förläggas till hemmet."

DN påpekar vidare att de undertecknande politikerna atikelförfattarna inte kan "avfärdas som reflexmässiga nejsägare som angriper SKL bara för att ledningen just nu domineras av borgerliga politiker. Robert Noord har i sin egen kommun samarbetat över blockgränsen i skolfrågorna, inte för att politikerna i Haninge är överens om allt utan för att det fanns en samsyn om att resultaten i kommunens skolor var oacceptabelt låga och att kunskapsmålen behövde betonas mer."

DN:s lysande ledare avslutas med ytterligare ett konstaterande som landets lärarkår kan skriva under på:

"Visst är ledarskapet en ödesfråga för skolan. Men vägen till framgång går inte via en bitter maktkamp om lärarnas formella arbetstid. Det viktiga är att skapa förutsättningar för rektorerna att ägna mer tid åt att stödja lärarna i deras ledarskap. För ytterst är det bara välförberedda, engagerade lärare som kan höja nivån på utbildningen."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla