Elevernas lärande måste vara utgångspunkten

En strid om arbetstiden mot lärarnas fackliga organisationer löser inte den svenska skolans problem. Tvärtom, skriver Mats Öhlin, skolchef i Haninge i en debattartikel i SKL:s tidning Dagens Samhälle, "Onödigt strida om arbetstider". En liknande artikel hade han nyligen i Skolvärlden. Men argumenten tål onekligen att upprepas.

Publicerad Av

Öhlin börjar med att konstatera att vi kan i dag blicka tillbaka på 20 års reformer av skolväsendet som lett fel. Varje rapport om svenska elevers kunskaper visar entydigt att elever kan mindre i dag än elever i motsvarande åldrar kunde för 15–20 år sedan. Och Öhlin påpekar att en förändring av arbetstiden inte är det trollspö som kan lösa den svenska skolans problem.

Mats Öhlin stödde därför inte de 198 skolchefernas som på DN Debatt krävde att få bestämma mer över lärarnas arbetstider. Han skriver:

"Elevernas lärande måste vara utgångspunkten för varje förändring i skolan. Det stora problemet är inte att 'rektor inte får tillgång till 10 timmar av lärarens veckoarbetstid'. Problemet är vilken tid eleverna får tillsammans med sina lärare och framförallt kvaliteten i detta möte."

Haninge kommun kan skatta sig lycklig som har en så klok skolchef som Mats Öhlin.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla