Lärarna får återigen stöd på ledarsidorna

Den som följer tidningarnas ledarsidor kan glädjas åt ett starkt stöd för lärarnas sak. Trots att lärarna får tydligt och återkommande stöd på många olika ledarsidor - och trots kritik från socialdemokratiska och folkpartistiska politiker väljer SKL att kvarstå vid sin låsta position.

Vi har tidigare bland annat lyft fram oberoende liberala Dagens Nyheters ledare från skärtorsdagen i förra veckan, Fel fråga för skolan. Det är värt att åter citera slutorden i den ledaren:

"Men vägen till framgång går inte via en bitter maktkamp om lärarnas formella arbetstid. Det viktiga är att skapa förutsättningar för rektorerna att ägna mer tid åt att stödja lärarna i deras ledarskap. För ytterst är det bara välförberedda, engagerade lärare som kan höja nivån på utbildningen." 

Idag skriver även oberoende moderata Svenska Dagbladet en huvudledare som helt står på lärarnas sida i frågan om arbetstiden, Gör inte lärarna till byråkraterlänk till annan webbplats. Man vänder sig mot att SKL med sällsynt dålig tajming väljer att driva arbetstidsfrågan just nu. Tidningen skriver bland annat:

"Ökad lärarnärvaro sägs öka skolornas möjlighet att planera, och det kan ligga en del i det. Men varför dra i gång bråk om timme 36-40 när det finns så mycket kvar att göra med timme 1-35? Ingen hävdar att all lärartid används optimalt idag. Kunskapsdelningen är för liten: man uppfinner ideligen hjulet på nytt. Dokumentationsraseriet och bristen på IT-resurser stjäl massor av tid och kraft. Börja där!"

Idag kan vi läsa ännu en ledare, denna gång i centerpartistiska Östersunds-Posten, Bästa skolan förutsätter de bästa lärarnalänk till annan webbplats, där man skriver:

"Äntligen riktas debattfokus på utbildningsväsendets kunskapsuppdrag. Nästan var fjärde elev går ut skolan med ofullständiga betyg, så förändringar krävs.
Nio ledande och kloka socialdemokrater påpekade nyligen i DN att innehållet i skolan måste komma före formen när förändringen genomförs.
SKL borde lyssna, men tar i pågående avtalsrörelse tvärtom detaljstrid rörande lärarnas arbetstid och var arbetstiden förläggs. Kravet är diskutabelt och framförallt ställt vid fel tidpunkt. Det finns så mycket annat att kämpa för än att redan tålamodsprövade lärare ska måsta sitta av sommarloven i tomma klassrum."

Även i liberala tidningen Allehanda, som bevakar Västernorrland, har man i dag en ledare som står på lärarnas sida, Dags att slanta upp, SKLlänk till annan webbplats. Bland annat skriver man:

"Sveriges Kommuner och Landsting slår nya rekord i årets avtalsrörelse. Kan inte någon vettig kommunpolitiker sätta stopp för den förvirring som präglar SKL:s agerande i förhandlingarna med lärarfacken?"

Också liberala Helsingborgs Dagblad kritiserar SKL. I ledaren Dålig tajming påpekar man att många nödvändiga reformer nu är på väg i svenska skolan.

"Helt avgörande för om förändringarna ska kunna genomföras och bli som de är tänkta är att ha lärarna med sig i arbetet. Lärarna är överhuvudtaget nyckeln till en framgångsrik skola. En skola som ser varje elev och erbjuder en undervisning som tar hänsyn till den enskildes förutsättningar och behov. En skola för alla, med andra ord.
Mot den bakgrunden är det mindre lyckat att lärarnas största arbetsgivare, kommunerna, via sin organisation Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samband med årets lönerörelse går i klinch med lärarna och deras fackliga organisationer om en så känslig fråga som arbetstiderna."

Dessutom kan vi i moderata Borås Tidning läsa ledaren Frihet under ansvarlänk till annan webbplats:

"Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har rätt i sin kritik av arbetsgivarsidans utspelslinje. Men SKL använder inte bara fel metod att föra fram sitt budskap, själva budskapet skulle också försvåra lärarnas möjligheter att göra ett gott arbete och dessutom inskränka deras frihet."

Frågan mediekonsumenter och bevakare av skolfrågor ställer sig är: "Vad krävs för att få SKL:s ledning att lyssna?" Det vore fantastiskt bra om alla som är engagerade i skolan mejlar och frågar varför SKL inte vill lyssna på så många kloka röster ...