Hur ser kommunala arbetsgivarna på lärarna, egentligen?

Denna verkligen läsvärda text av Mattias Karlsson förtjänar att citeras i sin helhet, men vi nöjer oss med ett centralt stycke här:

Publicerad Av

"I de avtals förhandlingar som nu förs känns det som att SKL behandlar lärarkåren som boskap. Lärarna ska minsann in i fållan med 40-timmarsvecka, kosta vad det kosta vill, är arbetsgivarens hållning. Det är också märkligt att SKL tror på högre kvalitet genom att dra ner på antalet timmar från 45 till 40 timmar. Det är den magiska ekvationen som man tror ska lösa skolans problem."

Mattias Karlsson har som sagt en nyanserad hållning, men ser ändå de stora problemen som kommunaliseringen av skolan medfört. Denna text förtjänar verkligen många läsare. Gå in och kopiera och skicka den till så många som möjligt!

Vi kan ändå inte låta bli att också citera avslutningen:

"Elevernas allt sämre resultat är ett stort problem i dagens skola. Men tyvärr hyser jag inget större hopp om att SKL kan vända på den trenden. Det behövs en långsiktighet och stabilitet som kommunerna tyvärr inte har i dag. Därför borde man så snart som möjligt se över formerna för hur skolan ska organiseras i framtiden. Det kan i sin tur leda till att lärarnas situation förbättras och att fler vill utbilda framtidens medborgare."


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla