Upprepat stöd för lärarna

I debattartikeln, "Försämra inte lärarnas arbetstider" i tidningen Östran uppmanar han ännu en gång den egna förhandlingsparten att släppa kravet på att förändra lärarnas arbetstider.

"I ett läge då många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg är det fel att ta denna strid. Istället borde vi arbetsgivare inom skolområdet driva frågan hur vi gemensamt kan kraftsamla för att förbättra elevernas kunskapsresultat."

Jonas skriver vidare:

"Många enskilda lärare har också hört av sig för att berätta om sin arbetssituation. Flera har uttryckt att avtalskravet känns som en "missförtroendeförklaring" och att arbetsgivarna tycks tro 'att vi inte gör vårt jobb'."

Han tycker att det ska vara elevernas lärande som ska vara utgångspunkten för varje förändring i skolan och avslutar sin debattartikel:

"Framtidens skola formas i en konstruktiv dialog mellan politiker, skolhuvudmän och lärare - inte genom att driva olika maktkamper mot varandra. Jag står därför fast vid kravet mot våra egna förhandlare inom SKL: Släpp idén att försämra lärarnas arbetstider!