Skolhuvudmannen tar inte sitt ansvar

Återigen får vi i dag läsa om hur skolhuvudmannen, Sveriges kommuner, inte förmår ta sitt ansvar för kunskapsuppdraget och kvalitén i skolan.

Det är Teknikdelegationens ordförande Leif Johansson och delegationens sekreterare Teresa Jonek som kritiserar landets kommuner i en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt, "Svårt för lärare att utvecklas"länk till annan webbplats.

Att kommunerna inte klarar att tillgodose att lärarna får den kompetensutveckling och fortbildning de har rätt till är tyvärr välkänt. Teknikdelegationen visar nu också att fyra av tio kommuner saknar riktlinjer för kompetensutveckling av lärare.

Bland annat ser man att i många kommuner brister i samordningen mellan ledningsnivåerna, och skolledning och skolpolitiker har skilda verklighetsbeskrivningar.

Vidare understryker artikelförfattarna att en rad undersökningar pekar på att ämneskompetensen inom lärarkåren är bristande inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Man skriver också att: "Resultatet bekräftar att begreppet lärarbehörighet tolkas olika, och att det på många håll saknas både styrning och politisk förankring av frågan. Med skilda krav på vad behörighet innebär är risken stor att eleverna får olika tillgång till ämneskompetenta lärare beroende på var de bor – och därigenom olika förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper."

Återigen får vi nya bevis och exempel på att kommunerna brister i sitt ansvar för svensk skola. Hur många larmrapporter och hur stort kunskapstapp behövs det innan ansvariga politiker reagerar?

Svenska folket vet vi vill ha en mer statligt styrd skola, men ansvariga på nationell nivå väljer att huka för den kommunala politiska nivån. Svansen tillåts styra huvudet. Hur länge till är frågan?